Close

Čeho bychom se na Facebooku měli jednou pro vždy vyvarovat?

Netýká se to jen Facebooku… Celý internet je denně zaplavován chováním, které je nepřípustné, prostředí internetu morálně „poškozuje“ a obtěžuje ostatní. Nebavíme se zde však o trestných činech a přestupcích, nýbrž o takových těch malých nešvarech, kterými se často sami ztrapňujeme. Pojďme se podívat na ty nejčastější, které na Facebooku můžete najít.sociální síť

  1. Poprava gramatiky a interpunkční freestyle

To, že gramatika se na sociálních sítích příliš neřeší, je samozřejmě jasné. Vynecháváme diakritiku, interpunkci, používáme zkratky a podobně. To je všechno pochopitelné a dalo by se i říct, že v pořádku. Přesto se ale objevují lidé, kteří mají potřebu pohřbít i ty poslední náznaky řádu a smyslu ve svých příspěvcích a stávají se terčem výsměchu. Aby se Vám nestalo to samé, dejte si pozor na to, aby Vaše sdělení dávalo při nejmenším smysl a abyste nepsali neexistující slovíčka. Také by jednou pro vždy měl z internetu zmizet zvyk psaní mezer před tečkami, psaní několika čárek za sebou anebo nesmyslné využívání jiné interpunkce. O psaní souvislého textu Caps Lockem se snad zmiňovat ani nemusíme.

  1. Spam

Pokud máte ve zvyku sdílet denně několik nicneříkajících postů s koťátky, (často gramaticky a graficky znetvořenými) motivačními citáty a podobně, radíme Vám, abyste se tomu vyhnuli. Sdílet si, co uznáte za vhodné, je samozřejmě Vaše svaté právo, ale skrýt Vaše příspěvky, nebo si Vás odstranit z přátel je zase svatým právem Vašich přátel. Uvidíte, že zamyslet se nad svou aktivitou není zas tak omezující. Pokud byste něco takového odmítali, doporučujeme se tedy vyhnout alespoň rozesílání hromadných zpráv.psaní komentáře

  1. Agrese a nenávist

Na sociálních sítích přirozeně nedochází k přímé konfrontaci, a tak se velmi snadno sklouzává k agresi a šíření nenávistných výroků. Dochází k tomu překvapivě velmi často u starších lidí, kteří se s Facebookem teprve nedávno seznámili. Paradoxně tedy k šíření fake news, rasismu a xenofobie přispívají právě lidé, kteří už by měli ve svém věku šířit pouze moudrost a zkušenosti.
Dopustili jste někdy nějakého ze zmíněných nešvarů? Pokud ano, hodláte je omezit?


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup