Close

Automatem na mléko proti plastovému odpadu

Jedná se o opatření, díky kterému se ušetří více než 100 plastových nádob za den, což je vhodný a zároveň příhodný krok vzhledem k tomu, že právě dnešek je Světovým dnem životního prostředí. Locavore je společenský podnik, který zpočátku nabízel svým zákazníkům dodávky zeleniny s produkty pocházejícími z místních farem a nedávno otevřel svůj první obchod, jenž je udržitelnou a ekologickou alternativou k běžným supermarketům. „Snižování množství odpadu je pro nás opravdu důležité,“ řekla Eilidh Sinclairová, jedna z členek týmu bojujícího proti odpadu ze supermarketů.
kravské mléko.jpg
„V podstatě tento způsob podporuje vše, o co se snažíme,“ vysvětluje ve zprávě společnosti Zero Waste Scotland, která nabídla podporu místní samosprávě ve financování onoho obchodu spolu se založením Fondu pro prevenci vzniku odpadu. „Jednou z našich hlavních hodnot je zmírnění našeho dopadu na životní prostředí, a to jak pro nás, tak i pro naše zákazníky.“
Financování, které obchod Locavore získal, mu umožnilo investovat do zařízení navržených speciálně pro snižování množství obalů, jako jsou výdejníky a automaty na čerstvé mléko. „Vyvíjíme úsilí na snížení množství obalů, spíše než na jejich recyklaci,“ uvedla Pippa Lobbanová, jedna z členek týmu obchodu Locavore, jež vysvětluje, že cílem je povzbudit zákazníky k tomu, aby se vraceli do obchodu s vlastními obaly, které mohou znovu naplnit. Členové týmu pro boj s odpadem spolupracují také se svými dodavateli, které chtějí přimět dodávkám zahrnujícím menší množství obalů.
odpadní kontejner.jpg
„Automat na mléko nám umožňuje pracovat přímo s místním ekologickými mléčnými výrobky, takže se k našim zákazníkům dostane opravdu chutné nehomogenizované mléko bez zbytečné spotřeby plastových nádob,“ vysvětluje generální ředitel obchodu Locavore, Reuben Chesters. „Prostřednictvím tohoto modelu jsme schopni zaplatit zemědělcům více než dvojnásobek toho, kolik utrží supermarkety a zároveň jim být konkurencí,“ řekl pro deník The Independent.