Rozhovor s Adamem Bartoněm o aktivitách Studia Vox

Dnes vám přinášíme krátký rozhovor s naším přítelem Adamem Bartoněm. V rozhovoru bychom vám, čtenářům Vendée, rádi přiblížili aktivity Studia Vox, které se týkají výroby a distribuce jedinečných audio nahrávek s křesťanskou tématikou.

Vendée: Ahoj Adame, již v úvodních větách jsme zmínili, že se věnuješ výrobě a distribuci audio nahrávek s křesťanskou tématikou a o tom především má být tento rozhovor. Můžeš nám říci něco o tom, kdy a jak jsi začínal, zda je to čistě tvoje aktivita, jak vůbec jsi přišel na tuto myšlenku a co se ti do této chvíle podařilo realizovat?

Adam: S tím nápadem přišli vlastně naši kamarádi, manželé Semínovi. Jednou jsme takhle seděli u nás v kuchyni a probírali nevyčerpatelné téma, co a jak s výchovou dětí v katolické rodině… Přišla řeč na to, co dětem číst, a jak jsou praktické nahrávky pohádek pro děti, které člověk může dětem pustit v autě nebo kdekoli a věnovat se zároveň nějaké jiné činnosti… Míša Semínová nás pak seznámila s  krásným titulem Štastné děti, který si sama nahrála na kazeťák, aby příběhy z něj mohla dětem pouštět. Šťastné děti je knížka, která si nás okamžitě získala.

Protože já i moje žena jsme původní profesí herci (hráli jsme spolu divadlo mnoho let) a shodou okolností jsme měli doma i nějakou slušnou nahrávací techniku, slovo dalo slovo a pod záštitou Institutu svatého Josefa (ISJ) jsme začali vydávat první CD. Nahrávací studio jsme vybudovali u nás doma, víceméně ve vestavné skříni na chodbě J. Bydleli jsme tehdy v paneláku a přes všechny odhlučňovací bariéry jsme museli často dlouho čekat na absolutní ticho a trefit pauzu mezi dojezdy tramvají na nedalekou konečnou zastávku, protože skřípění brzd bylo obzvlášť pronikavé… Nakonec pod hlavičkou ISJ vyšlo 7 dílů Štastných dětí. Hlavním cílem však má být co největší dostupnost, proto v roce 2010 vzniklo vydavatelství Studio Vox, kde budou vycházet i další díly Šťastných dětí a jak doufáme i spousta jiných CD s křesťanskou tématikou.

Vendée: Jaký byl ohlas ze strany rodičů a dětí, když jste v roce 2003 vydali první CD?

Adam: Měli jsme trochu obavy, jak to přijmou nejen naše děti, ale i děti v jiných rodinách. Výsledek byl však překvapivý. Děti se nechaly zcela vtáhnout do příběhu a ukázalo se, že příběhy mají opravdu velkou sílu a fungují nejen na nás. Možná proto, že nejde o nějaké pohádky, ale o skutečné příběhy, často velmi dramatické. Nadšený ohlas nás velmi posílil a mohli jsme se pustit do další práce.

Vendée: Taková odezva byla určitě velmi potěšující. Vaše aktivity na tomto poli se však od té doby posunuly zase dál směrem k ještě větší profesionalitě. K jakým změnám došlo a jaká je vaše představa o dalším fungování Studia Vox?

Adam:  Studio prodělalo mnoho změn, jelikož se stěhovalo spolu s naší rodinou. Momentálně jsme dospěli ke konečné formě, studio je sice stále skromných rozměrů, ale díky investicím do vybavení studia se zvýšila kvalita zvuku (a už ani tramvaje nás neruší, protože jsme se odstěhovali do klidného horského prostředí). Navíc jsme v listopadu 2010 spustili internetovou prezentaci a obchod zároveň, kde je možné si poslechnout poměrně rozsáhlé ukázky.

Vendée: To je vše velmi zajímavé, ale nabízí se další otázky. Proč vlastně myslíte, že je důležité zprostředkovávat tímto způsobem zmíněná díla rodičům a dětem? Jak velkou pozornost věnujete mravní a věroučné správnosti a jak vybíráte zpracovávaná díla?

Adam: Právě vysoká úroveň morálního ponaučení je na Šťastných dětech to nejcennější. Moralizování, v pozitivním slova smyslu, vůbec nějak mizí z moderních děl (nejen pro děti) a přitom je tak potřebné. Navíc každý příběh je na závěr doplněn čtením z katechismu, kde se často opakují základy katolické víry, takže se CD stává i výborným katechetickým doplňkem.  A jak vybíráme díla? Zatím si nás díla vybrala sama, prostřednictvím nějakého doporučení.

Vendée: Co chystáte dál, na co se můžeme těšit?

Adam: Šťastné děti zatím zdaleka nejsou u konce, takže určitě vyjde ještě několik CD. V prosinci loňského roku vyšel první díl nové série Dětským duším, které sepsal P. Čeněk Tomíško. Do budoucna plánujeme ještě nahrávání některých pohádek, kde bychom se trochu „vyřádili“  i se zvukovými efekty, ale nechci příliš předbíhat…

Vendée: Jak vlastně technicky probíhá výroba zmíněných audionahrávek? Jak časově je taková záležitost náročná?

Adam: Jak už jsem zmínil, nahrávání je přes všechno vybavení stále ještě tak trochu výrobou „na koleně“ protože jsme si vzájemně s manželkou zároveň interprety, zvukaři, techniky i režiséry, navíc máme poměrně početnou rodinu, takže je to neustálý boj s časem. Každé CD zabere poměrně hodně času nejen u mikrofonu, ale hlavně potom „ve střižně“.

Vendée: V dnešní době samozřejmě také nelze opomenout finanční otázku celé věci. Jde čistě o vaší aktivitu nebo se na ní nějakým způsobem podílely nějaké organizace případně i jednotlivci?

Adam: Ano, máme dobrodince především mezi dobrými lidmi, kteří nás podpořili opravdu velice štědře a bez jejichž pomoci by možná žádná CD ani neexistovala. Mohli bychom je jmenovat, ale nechceme je připravit o zásluhy.

Vendée: Můžeš, závěrem našeho krátkého rozhovoru zmínit kontakty na Studio Vox, případně své vzkazy čtenářům Vendée?

Adam:  Jsem vášnivým čtenářem a zcela podporuji činnost a směřování Vašeho webu. Přeji Vám „šťastnou ruku“ při výběru příspěvků a všechny dary Ducha Svatého! Co se týká Studia Vox, nabídka CD a vše o jeho fungování lze najít na internetové adrese www.studiovox.cz . Kontaktovat nás lze také na telefonním čísle 777 761 747.

Vendée: Děkujeme ti za rozhovor, přejeme Boží požehnání pro vaši záslužnou práci a těšíme se na další kvalitní nahrávky! Naše čtenáře zároveň upozorňujeme, že odkaz na webové stránky Studia Vox lze na Vendée nalézt také v sekci odkazy.

Ptal se: Daniel

> Rozhovory / Rozhovor s Adamem Bartoněm o aktivitách Studia Vox