Rozhodující muž rozhovorů Říma s FSSPX

Souhrn článků týkajících se naukových rozhovorů mezi Svatým stolcem a FSSPX >

Harry Griffin

Svatý stolec předložil Bratrstvu sv. Pia X. návrh preambule, která by měla předcházet kanonické regularizaci. Některé hloubavé duše přemýšlí nad tím, jaké bude rozhodnutí generálního představeného, biskupa Bernarda Fellaye. Ten na 7. – 8. října 2011 svolal hlavní autority díla započatého arcibiskupem Lefebvrem do Albano Laziale v Itálii, vzdáleného jen několik metrů od papežské rezidence Castel Gandolfo. Mezi nimi je také rozhodující osobnost: biskup Alfonso de Galarreta.

Tento ve Španělsku narozený biskup cestuje od přijetí biskupského svěcení od arcibiskupa Lefebvra ve věku 31 let po celém světě. Předtím na vlastní oči viděl, jakou spoušť způsobil duch koncilu v jeho diecézním semináři v La Plata v Argentině, v instituci, kterou opustil a vstoupil do Écônu. Zakladatel Écônu velmi brzy odhalil jeho kvality a jmenoval jej představeným distriktu a brzy jej vybral jako jednoho z těch, kteří měli být vysvěceni na biskupa. Je-li na jednu stranu jedním z nejzdrženlivějších ze všech čtyř biskupů Bratrstva, je zároveň tím, jehož autorita v Bratrstvu vzrostla nejvíc. Londýnský exil jeho britského kolegy jeho auru jen ještě zvýšil. Někteří z kněží Bratrstva jdou tak daleko, že říkají, že v tomto biskupovi vidí arcibiskupa Lefebvra – vyrovnaného, uměřeného, veselého, vroucího, pragmatického a pevného ve víře. 

V každé delikátní situaci jej jeho představený povolá, aby mu stál na blízku. V roce 2008 to byl on, kdo byl pověřen, aby v Écônu oznámil rozhodnutí, že se Bratrstvo neskloní před ultimátem, které mu dal kardinál Castrillón Hoyos. Následujícího roku v bouřlivé atmosféře nahradil biskupa Williamsona jako hlavu argentinského semináře v La Reja. O několik měsíců později byl vybrán, aby, pozoruhodným způsobem, řídil komisi odborníků sestavenou pro rozhovory s odborníky, které vybrala Kongregace pro nauku víry. Zároveň je biskupem, na nějž se mají obracet všechna řeholní společenství, která jsou v přátelském vztahu k Bratrstvu, ale nejsou jeho součástí.

Tento muž víry, který se nikdy nenechal ovládat vlnami rozličných rozbrojů, se kterými bylo Bratrstvo konfrontováno, bude mít při těchto rozhovorech co říci. Bratrstvo zná dobře. Také zná po debatách s jeho zástupci dobře Řím. Ví proto, kam až je Svatý stolec ochoten zajít. Jeho názoru se bez pochyby bude naslouchat s velkou pozorností.