Rozhovory Vatikánu s odštěpeneckou skupinou jsou obtížné

Souhrn článků týkajících se teologických rozhovorů mezi Svatým stolcem a FSSPX >

Poznámka redakce: původní zprávu přejímáme bez úprav a komentářů.

Čtvrtek 6. května

Paříž (Reuters) – Rozhovory Vatikánu s odštěpeneckou kontroverzní skupinou jsou obtížné a ultratradicionalističtí katolíci budou muset udělat ústupky, pokud se má dosáhnout dohody, řekl ve středu vysoce postavený kardinál.

Bratrstvo sv. Pia X. (FSSPX), jehož čtyři biskupové byli minulý rok po 21letém zákazu znovu přijati do Církve, nemůže vést naukové rozhovory podle svých pravidel, ale pouze podle pravidel Vatikánu, řekl kardinál Kasper.

Rozhovory „zavřených dveří“ jsou pro katolickou Církev klíčovou otázkou, protože ačkoliv je FSSPX malé, jeho návrat do ovčince je tak bouřlivý. Jeden ze znovu přijatých biskupů, Richard Williamson, je popíračem holokaustu, který byl obviněn a dostal v Německu pokutu za nenávistný projev.

Dychtivost papeže Benedikta rehabilitovat FSSPX navzdory jejich odmítání Druhého vatikánského koncilu (1962-1965) znepokojuje katolické kritiky, kteří je vidí jako antisemity, jež chtějí po 40 letech dialogu mezi náboženstvími vrátit čas zpátky.

„Dialog s nimi není snadný,“ řekl na tiskové konferenci během své návštěvy Paříže Kasper, který vede vatikánskou sekci pro vztahy s jinými křesťanskými církvemi a se Židy.

„Hlavní problém s nimi není latinská mše,“ řekl s odkazem na to, že FSSPX trvá na předkoncilové liturgii, „ale koncept tradice. Chceme živou nebo strnulou tradici?“

„Jsem pro dialog, ale podle našich podmínek, ne podle podmínek tradicionalistů,“ dodal. FSSPX musí kvůli dohodě přijmout koncilové reformy „sine qua non“. (Condicio sine qua non je latinský výraz vyjadřující "podmínka bez které nelze" – pozn. překl.)

Bez dohody nebude mít skupina žádný oficiální status a její duchovní nebudou uznáni jako katoličtí kněží a nebude jim dovoleno vykonávat duchovní úřad.

Benedikt, který během pěti let svého pontifikátu prosazuje návrat ke katolické tradici a identitě, v lednu řekl, že rozhovory mezi třemi teology na každé straně se zdržely nad „naukovými problémy,“ které nespecifikoval.

FSSPX, které má několik set tisíc členů, trvá na tom, že reprezentuje pravou víru, a že Vatikán a velká většina Církve vybočila po koncilu z kolejí.

PAPEŽOVY BEZESNÉ NOCI

I když se teologové FSSPX setkávají s vatikánskými experty každý druhý týden, aby nalezli společné chápání koncilu, vůdčí osobnosti FSSPX kritizují klíčové dokumenty tohoto historického koncilu.

Hlava FSSPX, biskup Bernard Fellay, v březnu řekla, že vatikánští teologové „si přejí dobro Církve, ale také chtějí zachránit Druhý vatikánský koncil – to je jako pokoušet se o kvadraturu kruhu.“

Williamson, který po svém rozhovoru, v němž popřel holokaust, ignoroval příkaz Fellaye, aby se nevyjadřoval, v lednu zavrhnul rozhovory s Vatikánem jako marnou snahu uvést do souladu neslučitelné názory.

„Buď se FSSPX stane zrádcem, nebo se Řím obrátí, nebo je to rozhovor hluchých,“ řekl.

V posledních měsících kritizovala hlava FSSPX v Německu Benedikta za návštěvu římské synagogy a vůdčí osobnost Francouzského distriktu řekla, že dialog s jinými náboženstvími ničí Církev.

Bývalý papežův kolega, německý teolog Wolfgang Beinert, sdělil minulý měsíc magazínu Der Spiegel, že mu papež řekl, že problém s FSSPX „mu krade spánek“. Nemyslí si, že Benedikt učiní s ultratradicionalisty kompromis za každou cenu.

Kasper, po Benediktovi druhý nejvýše postavený Němec ve Vatikánu, řekl, že FSSPX se vytrvale staví proti dialogu s jinými křesťanskými církvemi, za nějž je on odpovědný.

„Napadají mě jako heretika,“ řekl s úsměvem.

Když byl dotazován proč se ultratradicionalisté tak silně staví proti ekumenickému dialogu, řekl: „Někteří lidé se cítí ohroženi ve své katolické identitě, když hovoříme s protestanty.

„Potřebujeme mít katolickou identitu,“ řekl. „Ale potřebujeme otevřenou dospělou identitu, ne uzavřenou. To není dospělá identita.“

Souhrn článků týkajících se teologických rozhovorů mezi Svatým stolcem a FSSPX >

> Aktuality a komentáře / Rozhovory Vatikánu s odštěpeneckou skupinou jsou obtížné