Různé

Vše, co nepatří do ostatních sekcí.

V den, kdy Církev opustí svůj univerzální jazyk, bude dnem, než se vrátí do katakomb.
Papež Pius XII.

Směrnice biskupů a ordinářů ČSSR...

[...] dokument z roku 1964, který má z dnešního pohledu zajímavou dokumentární hodnotu a jsou v něm patrné změny, které měly negativním způsobem ovlivnit liturgii. Některé jsou závažné (obrácení kněze směrem k lidu, obětní stůl...) a některé jsou... [VSTUP] Vloženo 30. 8. 2011.

 

„Svatý“ Wojtyła, lovec krokodýlů

Kult zesnulého papeže Jana Pavla II. v sousedním Polsku, jeho rodišti a kněžském působišti, nabírá netušených rozměrů. Jistě nemusíme před čtenáři stránek Vendée zevrubně rozebírat, čím vším se tento papež za dobu svého pontifikátu proslavil"... [CELÝ TEXT] Vloženo 1. 12. 2010.

 

Najdeš rozdíl? (2)

S ohledem na nečekaně velký ohlas na naší hru, kterou jsme publikovali koncem loňského roku, jsme přichystali její druhý díl. Odpovídající komentář, za kterým si stále stojíme, jsme uvedli již u minulé verze a nechceme se znova opakovat... [CHCI SI HRÁT!] Vloženo 26. 11. 2010.

 

Berte církvi a dejte nezaměstnaným

Reakce katolického čtrnáctideníku "Životem" na nepravdivou proticírkevní propagandu ze strany bezvěrců v roce 1934. Brožurka poukazuje na lživá a zavádějící čísla a argumenty nepřátel Církve, dokládá skutečnou situaci.... [VSTUP] Vloženo 1. 7. 2010.

 

Devítidenní pobožnost k sv. Judovi Tadeáši a jeho milým příbuzným

Ó slavný svatý apoštole Tadeáši, rozpomeň se na onu šťastnou hodinu, v níž jsi začal Boha milovati z celého srdce a jen jemu výlučně sloužiti a na setrvání ve službě Boží; prosím tě vroucně, abys i mně vymohl u Boha milost... [VSTUP] Vloženo 19. 6. 2010.

 

Mše svatá v obrazech

Čím kdo více s knězem spoluobětuje, tím více má užitků ze mše svaté. Proto se doporučuje sledovati mši svatou z misálku. Jelikož však doslovné sledování nutí k spěchu, takže i smysl často unikne, je lépe sledovati duchem, zvláště když... [VSTUP] Vloženo 9. 4. 2010.

 

Pobožnost při mši svaté v úvahách o utrpení Kristově

Je velmi důležité prožít každou mši svatou v plné pokoře, úctě a modlitbě. Přinášíme vám jeden z velmi dobrých návodů, jak toho docílit. Jedná se o text z 19. století schválený Nejdůstojnější knížecí arcibiskupskou Konsistoří v Praze v roce 1893. [VSTUP] Vloženo 9. 4. 2010.

 

Litanie o svatých patronech Čech a Moravy

Málo známá litanie, avšak velmi aktuální dnes, kdy je spása duší tohoto národa ohrožena více než kdy předtím. ...buď nám služebníkům svým milostiv pro slavné zásluhy našich patronů Josefa, Vojtěcha, Jana, Víta, Václava, Zikmunda, Kosmy... [MODLEME SE] Vloženo 26. 2. 2010.

 

Robert H. Benson: Pán světa

...je hypnotizujúce vždy znovu čítať o tom, čomu sa zdráha pritakať naša predstavivosť, o úplnom zániku. [...] ako napríklad pri popise vízii umierajúcej Mabel, alebo sveta rozpadávajúceho sa pod vlnami Božieho hnevu... [CELÝ ROMÁN] Vloženo 22. 2. 2010.

 

Pekelná eucharistie?

Ukázkou toho, v co se může zvrhnout pokoncilní liturgie, je "eucharistie" rakouské katolické mládeže uskutečněná 23. května 2006 ve vídeňském barokním Mariahilfer Kirche. Pokoušel by se někdo v takovémto karnevale, připomínajícím... [VSTUP] Vloženo 17. 2. 2010.

 

Najdeš rozdíl?

Jistě všichni znáte oblíbenou hru porovnávání obrázků, kdy je třeba pozorně hledat, aby člověk objevil drobné odlišnosti mezi nimi. Zkuste si tuto hru zahrát i vy s námi. [CHCI SI HRÁT!] Vloženo při spuštění stránek.

 

RŮŽENEC - Podrobné návody k modlitbě

Růženec je jednou z nejdůležitějších katolických modliteb. Význam růžence byl v minulosti mnohokrát ověřen. Naše Paní z Fátimy naléhavě žádala pasáčky a jejich prostřednictvím všechny lidi, aby se každý den modlili růženec. [VSTUP] Vloženo při spuštění stránek.

 

Poprvé na latinské „tridentské“ mši

Když jste tedy objevili a uznali latinskou mši (což může být docela náročné), zjistíte, že si nejste úplně jistí, co máte dělat, když na ní jste. Naštěstí jsou obvykle k dispozici česko/latinské misály, které poskytují jak latinskou, tak českou verzi... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.