Rozhovory

Pamatujte, že stejně neřestné jako lhát je nevzepřít se statečně lhářům.
Sv. Jeroným

Rozhovor s biskupem B. Fellayem: FSSPX a Nauková preambule

[...] Nauková preambule, která nám byla předána, je dokumentem, který může být vyjasňován a pozměňován, jak na to poukazuje doprovodná poznámka. Není to definitivní text. V brzké době vypracujeme odpověď na tento dokument, který... [ROZHOVOR] Vloženo 3. 12. 2011.

 

Stuttgart: Rozhovor s P. Niklausem Pflugerem

[...] Dokument umožňuje korektury z naší strany. To je také nutné, už jen proto, aby se jasně a definitivně vyloučilo to, že se zde objeví nejednoznačnosti a nedorozumění. Je tedy nyní naší povinností poslat Římu odpověď, která odráží náš postoj... [ROZHOVOR] Vloženo 3. 10. 2011.

 

P. Lorans, mluvčí FSSPX, hovoří o římské tiskové zprávě

[...] Jde o určitý krok. Po předběžných jednáních, o která biskup Fellay požádal Svatého otce kvůli tradiční mši a kanonickým sankcím proti biskupům Bratrstva, a po naukových rozhovorech ohledně Druhého vatikánského koncilu, se daly předvídat... [ROZHOVOR] Vloženo 27. 9. 2011.

 

Rozhovor s P. Schmidbergerem

Odpovědi Německého distriktu FSSPX ohledně papežovy návštěvy. [...] Čekáme na návštěvu Svatého otce do naší vlasti se šťastným očekáváním – konec konců i proto, že je Náměstkem Kristovým, zástupcem Boha na zemi. To je pravdivé... [ROZHOVOR] Vloženo 27. 9. 2011.

 

Rozhovor s biskupem B. Fellayem po schůzce s kardinálem W. Levadou

Po skončení schůzky biskupa Bernarda Fellaye a jeho dvou zástupců s kardinálem Williamem Levadou, prefektem Kongregace pro nauky víry, ve Vatikánu dne 14. září v 10 h, nám generální představený Bratrstva sv. Pia X. odpověděl na několik otázek. [ROZHOVOR] Vloženo 15. 9. 2011.

 

Rozhovor s P. Davidem Pagliaranim – 3. část

[...] Ve stejné linii bylo docela významné nařízení uložené v roce 2000 Bratrstvu sv. Petra, kdy mělo souhlasit s tím, že jeho vlastní členové mohou volně celebrovat i dle nového ritu, spolu s vroucím pozváním koncelebrovat s diecézními biskupy... [ROZHOVOR] Vloženo 24. 8. 2011.

 

Rozhovor s P. Davidem Pagliaranim – 2. část

[...] To, co biskup v Écône řekl, je v souladu s hlubokým přesvědčením Bratrstva a zdá se mi, že toto prohlášení je prodchnuto skutečně katolickým duchem. Neshledávám na něm nic překvapivého. Myslím, že poznámka biskupa de Galarrety... [ROZHOVOR] Vloženo 18. 8. 2011.

 

Rozhovor s P. Davidem Pagliaranim – 1. část

Tento rozhovor s P. Davidem Pagliaranim (představeným Italského distriktu FSSPX) vedl Marco Bongi v Albino Laziale (poblíž Říma) 26. července 2011. Rozhovor, který představený Italského distriktu FSSPX poskytl Marcu Bongimu, se týká... [ROZHOVOR] Vloženo 16. 8. 2011.

 

Dokumentární film o arcibiskupu Lefebvrovi – aktuální zprávy

[...] Realizace takového filmu si vyžaduje značnou práci. Náš tým často věnoval přípravě celé dny a noci. Bylo nutné zvážit historické ohledy a stanovit logickou syntézu, prozkoumat audiovizuální archívy, kontaktovat současníky Arcibiskupa Lefebvra... [ROZHOVOR] Vloženo 25. 7. 2011.

 

Kázání biskupa Fellaye během kněžských svěcení ve Winoně 17. 6. 2011

V první části kázání biskup Fellay připomněl kněžskou spiritualitu, která bude sytit nové kněze vysvěcené během tohoto obřadu. Poté poskytnul aktuální informace o situaci ve Vatikánu a vztahu mezi FSSPX a římskými autoritami. [TEXT KÁZÁNÍ] Vloženo 4. 7. 2011.

 

Biskup Fellay říká: kontakty pokračují

[...] Pravděpodobně se blížíme konečné fázi rozhovorů. Ale není to ještě zcela jisté. Co se stane? Co bude výsledkem této fáze? To bude odpovědí na druhou otázku. Co pro nás teď Řím chystá? Nenechte se mýlit: nacházíme se skutečně uprostřed krize... [ROZHOVOR] Vloženo 10. 6. 2011.

 

Msgr. Pozzo promlouvá

[...] Základní bod je věroučné povahy. Abychom dosáhli skutečného smíření, je nezbytné odstranit jisté věroučné problémy, které jsou základem současné roztržky. V probíhajících rozhovorech jsou konfrontovány argumenty odborníků vybraných Bratrstvem... [ROZHOVOR] Vloženo 10. 6. 2011.

 

Rozhovor s P. Davidem Pagliaranim

P. David Pagliarani je představeným Italského distriktu FSSPX. Nedávno přijel do Spojených států, aby vedl kněžské velikonoční exercicie, jež byly kněžími, kteří se jich zúčastnili, vysoce ceněny. Po dvoutýdenní návštěvě... [ROZHOVOR] Vloženo 20. 5. 2011.

 

Výňatky z rozhovoru s arcibiskupem Lefebvrem

[...]protože pokud chodí na novou mši – pomaličku, pomalu změní svou mysl a stanou se pomaličku, pomalu protestantskými. Je velmi nebezpečné chodit pravidelně na novou mši každý týden, protože nová mše není nějakou nahodilou... [CELÝ TEXT] Vloženo 23. 3. 2011.

 

54 odpovědí biskupa Fellaye – část 6. FSSPX v USA

[...] Myslím si, že u současných duchovních, bohužel, musíte rozlišovat mezi vírou a morálkou. Tak budete schopni nalézt více biskupů, kteří jsou stále vnímaví k morálním problémům, než biskupů, kteří mají starost o otázky víry. [CELÝ TEXT] Vloženo 3. 3. 2011.

 

54 odpovědí biskupa Fellaye – část 5. FSSPX

[...] Jednou z největších radostí je radost uvědomování si rozsahu, v němž nám Náš Pán dovoluje, abychom byli spjatí s některými chvílemi blaženosti, o nichž kázal v Kázání na hoře, jako např. když jsme schopní trpět pro Jeho jméno. [CELÝ TEXT] Vloženo 1. 3. 2011.

 

54 odpovědí biskupa Fellaye – část 4. Blahořečení Jana Pavla II.

[...] Vážný problém, problém pontifikátu, který zapříčinil, že věci pokračovaly mílovými kroky špatným směrem v souladu s „progresivistickou“ linií vstříc všemu tomu, co oni nazývají „duchem Druhého vatikánského koncilu“. Je to tedy nejen... [CELÝ TEXT] Vloženo 27. 2. 2011.

 

54 odpovědí biskupa Fellaye – část 3. Assisi III

[...] V protikladu k tomu, žádat lidi, aby vykonávali náboženské akty během onoho shromáždění je absurdní, protože mezi různými náboženstvími existuje zásadní nedostatek porozumění. Za těchto okolností není jasné, jaké prosazování míru... [CELÝ TEXT] Vloženo 25. 2. 2011.

 

54 odpovědí biskupa Fellaye – část 2. Motu Proprio a jeho účinky

[...] Je to krok zásadní důležitosti. Také jej můžete nazvat základním krokem, i když doposud neměl prakticky žádný účinek, nebo jen velmi malý, protože existuje obrovská opozice biskupů. Z právního hlediska Motu Proprio uznalo... [CELÝ TEXT] Vloženo 23. 2. 2011.

 

54 odpovědí biskupa Fellaye – část 1. Naukové rozhovory

[...] Musíte rozlišovat mezi účelem Říma a naším. Řím dal najevo, že existují naukové problémy s Bratrstvem (sv. Pia X.) a že tyto problémy se musí vyjasnit před jakýmkoliv kanonickým uznáním, problémy, které máme evidentně vyřešit my... [CELÝ TEXT] Vloženo 21. 2. 2011.

 

Rozhovor s Adamem Bartoněm o aktivitách Studia Vox

Dnes vám přinášíme krátký rozhovor s naším přítelem Adamem Bartoněm. V rozhovoru bychom vám, čtenářům Vendée, rádi přiblížili aktivity Studia Vox, které se týkají výroby a distribuce jedinečných audio nahrávek s křesťanskou tématikou. [CELÝ TEXT] Vloženo 16. 2. 2011.

 

Rozhovor CFN s P. Arnaudem Rostandem, FSSPX

o naukových rozhovorech mezi Římem a Bratrstvem sv. Pia X. Toto je první ze série rozhovorů J. Vennariho, vydavatele Catholic Family News s otcem A. Rostandem, představeným distriktu Bratrstva sv. Pia X. ve Spojených státech. [CELÝ TEXT] Vloženo 16. 2. 2011.

 

Rozhovor s P. Massimem Sbicegem

Don Massimo Sbicego, 38 letý farní kněz, který se právě připojil k FSSPX, nedávno poskytl rozhovor Marcu Bongimu pro Italský distrikt. Jejich web nám laskavě poskytl povolení k překladu. [CELÝ TEXT] Vloženo 11. 2. 2011.

 

Dveře pro ďábla

Otec Gary Thomas, exorcista diecéze San Jose, se vyjadřuje k opomíjené duchovní službě. Právě před setkáním biskupů Spojených států v Baltimore v listopadu 2010 ohlásil biskup Thomas J. Paprocki ze Springfieldu v Illinois, že uspořádá... [CELÝ TEXT] Vloženo 7. 2. 2011.

 

Mons. Bartolucci poskytl rozhovor o liturgické reformě...

[...] Byla to móda, všichni mluvili, všichni „obnovovali“, všichni sloužili pontifikální mše ve šlépějích sentimentalismu, reformy. A hlasy, které se ozývaly na obranu dvoutisícileté Tradice Církve, byly obratně utišeny... [CELÝ TEXT] Vloženo 18. 11. 2010.

 

Rozhovor s P. Du Chalardem – 40 výjimečných let FSSPX

P. Emmanuel du Chalard přijel do Ecônu takřka na den před 40 lety. Tento kněz, který nyní sídlí v Itálii, kde strávil většinu své kněžské služby, a který byl v semináři ceremoniářem, se vrací k prvním dnům Bratrstva sv. Pia X.... [CELÝ TEXT] Vloženo 11. 11. 2010.

 

Biskup Bernard Fellay – „V klíčovém bodě“

[...] Zdá se mi, že to spíše připomíná výpravy průzkumníků, kteří letmo zahlédli Zemi zaslíbenou, ačkoliv okolnosti nedovolí těmto lidem do ní vstoupit. Abychom se vyhnuli dezinterpretacím právě použitého příkladu, neprodleně dodávám, že... [CELÝ TEXT] Vloženo 20. 10. 2010.

 

Rozhovor s P. Pflugerem – říjen 2010

[...] Oba zástupci Generálního představeného jsou vlastně na cestách velmi často. V těchto prvních letech od generální kapituly v roce 2006 jsme museli poznat mnoho kněží, priorátů a jejich společenství po světě. V posledních letech jsme byli... [CELÝ TEXT] Vloženo 13. 10. 2010.

 

Znovuoživená reforma reformy?

[...] To je případ extrémní linie teologie osvobození, těch, kteří jsou pro svěcení žen, těch, kteří by od shora dolů změnili morální učení Církve atd. Dle mého názoru musí být celý katolicismus konzervativní, protože je nutné konzervovat poklad víry... [CELÝ TEXT] Vloženo 13. 8. 2010.

 

Exkluzivní rozhovor biskupa Fellaye pro The Remnant

Generální představený Bratrstva sv. Pia X. Bernard Fellay poskytnul po skončení třetího růžencového křížového tažení věnovaného Svatému Otci, které trvalo do 25. 3. 2010, exkluzivní rozhovor magazínu The Remnant. [CELÝ TEXT] Vloženo 13. 5. 2010.

 

Připravuje se nový dokumentární film o arcibiskupu Lefébvrovi

Rozhovor s P. Arnaudem Rostandem, FSSPX. [...] Před několika měsíci inicioval Francouzský distrikt Bratrstva sv. Pia X. přípravu dokumentárního filmu o životě arcibiskupa Marcela Lefébvra. Okamžitě jsem nabídnul spolupráci Amerického... [CELÝ TEXT] Vloženo 6. 5. 2010.

 

Rozhovor s biskupem Fellayem v El Pasu (4. část)

Pokud je nějaká fráze, kterou vůbec nemám rád, je to fráze „neúplné společenství“ nebo „plné společenství“ nebo „ne v plném společenství“. V dřívější době jste buď byli ve společenství s Církví, nebo ne. Tato otázka nebytí... [CELÝ TEXT] Vloženo 29. 4. 2010.

 

Rozhovor s biskupem Fellayem v El Pasu (3. část)

Mohu říci, že v křesťanském životě je vždy naděje! Je to jedna ze tří teologických hodnot, která je opravdu tím, co nutí křesťana usilovat o dosažení nebe. Každá duše uspořádává svůj život s ohledem na nebe, s nadějí dosažení nebe... [CELÝ TEXT] Vloženo 23. 4. 2010.

 

Rozhovor s biskupem Fellayem v El Pasu (2. část)

Ano, naše drahé Bratrstvo se stále rozrůstá. Je to růst, který nikdy neustal. Jeden nebo dva roky jsme měli zhruba stejný počet, ale mimo to jsme se vždy rozrůstali, a právě nyní máme okolo 500 kněží. Pokud se nemýlím 511. A doufáme, že tento rok... [CELÝ TEXT] Vloženo 14. 4. 2010.

 

Rozhovor s biskupem Fellayem v El Pasu (1. část)

Tak tedy, měli jsme již dvě růžencová křížová tažení předtím, než jsme vyhlásili třetí. První bylo za to, abychom od papeže získali svobodu sloužit mši a toto růžencové křížové tažení bylo mnohem kratší – bylo asi dvouměsíční... [CELÝ TEXT] Vloženo 10. 4. 2010.

 

Rozhovory v Římě – jednotlivé vyhlídky

22. 3. 2010 [...] Dnes nám Svatý stolec slavnostně a oficiálně přiznal tyto věroučné rozhovory a nežádá nic na oplátku. To bude naše příležitost vydat svědectví víry a zopakovat učení 2 000 let tradice. A my nebudeme váhat vrátit se... [CELÝ TEXT] Vloženo 24. 3. 2010.

 

Biskupové hovoří - Bernard Tissier de Mallerais

[...] byl schopen proniknout hlouběji než kdokoliv jiný tajemství bezpráví, které se odvíjelo v Římě od Druhého vatikánského koncilu: tajemství okupace Petrova stolce cizí antikristovskou ideologií s praktickým popřením královského majestátu, a tedy Božství... [CELÝ TEXT] Vloženo 23. 3. 2010.

 

Rozhovor s biskupem Fellayem o růžencovém křížovém tažení

Nežijeme v normální době. A také stále žijeme v době, které se dotýká fátimské poselství. V roce 1917 se Blahoslavená Panna Maria zjevila třem malým dětem a slíbila jim, že nakonec její Neposkvrněné srdce zvítězí... [CELÝ TEXT] Vloženo 11. 3. 2010.

 

Rozhovor P. Franze Schmidbergera pro Kathnews

Zajímavý rozhovor s P. Franzem Schmidbergerem, bývalým Generálním představeným Kněžského bratrstva sv. Pia X. a současným představeným německého distriktu, který zahrnuje několik příkrých slov ke komentářům biskupa Richarda Williamsona. [CELÝ TEXT] Vloženo 22. 2. 2010.

 

Tajemství varovalo před Druhým vatikánským koncilem a novou mší

Sesra Lucie v odkazu na poselství z Fátimy řekla, že nastane ďábelské zmatení v Církvi. A není nic, co by ho přivodilo víc, než liturgická revoluce, která by zavedla nepůvodní principy do zdánlivě katolické liturgie. Ve skutečnosti je více pravdy... [CELÝ TEXT] Vloženo 1. 2. 2010.

 

Biskupové hovoří – Alfonso de Galarreta

S desetiletým odstupem od svěcení (článek byl napsán v roce 1998 – pozn. překl.) bych rád nabídl jednoduchou intimní vzpomínku na ony dny tak životně důležité pro Církev; několik neutříděných vzpomínek, v nichž velké otázky a prosté záležitosti... [CELÝ TEXT] Vloženo 16. 1. 2010.

 

Interview s Otcem Rostandem o třetím růžencovém křížovém tažení

Exkluzivní rozhovor Johna Vennariho, editora Catholic Family News, s Otcem Arnaudem Rostandem, představeným distriktu FSSPX ve Spojených státech. [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Interview s biskupem Fellayem, Roodepoort (Jižní Afrika), 15. 9. 2009

Po sejmutí exkomunikací se budou konat věroučné rozhovory mezi Římem a Bratrstvem sv. Pia X. Co je cílem těchto rozhovorů? Cílem, kterého chceme těmito věroučnými rozhovory dosáhnout je důležité vyjasnění učení Církve z posledních let... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Papež souzen císařem

Za papeže Liberia (352 – 366) dosáhlo bludné učení ariánské největšího rozmachu. Na tom měl velikou zásluhu císař jako samovládce a přívrženec arianismu. (Proto také později jeho smrtí i arianismus vzal za své.) Ariánští biskupové... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Je koncil podezřelý z hereze?

20. srpna 1980 přednášel biskup Antonio de Castro Mayer v Sao Paulu v Brazílii pro posluchače z řad členů TFP o svém postoji k nové mši a Druhému vatikánskému koncilu. Pan Atila Guimares, tajemník prof. Plinia Correa de Oliveiry, pořídil... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Tissier de Mallerais promlouvá: Detaily o věroučných rozhovorech

Bernard Tissier de Mallerais, jeden ze čtyř biskupů Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX/SSPX) poskytnul rozhovor francouzskému týdeníku La Vie v Écône ve Švýcarsku. Následující výňatek zahrnuje celý rozhovor: ... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Interview s biskupem Fellayem

Překlad rozhovoru Generálního představeného Kněžského bratrstva sv. Pia X s italskou zpravodajskou agenturou APCom uskutečněného 31. července 2009... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.