Close

Sen o práci v zahraničí

Po možnosti uplatnění za hranicemi touží především mladí lidé, kteří bývají mnohdy rozčarováni a nespokojeni s uplatněním na tuzemském trhu práce, které se stále nedá srovnat se situací našich západních sousedů.
 
Trvalý pobyt a zaměstnání v cizím státu s sebou nese řadu výhod i rizik. Právě ty nelze opomíjet a celé rozhodnutí by tak dozajista nemělo být impulzivní myšlenkou, pro niž se jedinec nadchne bez pečlivého zvážení mnoha okolností.
euro bankovky.jpg
 
Mezi výhody lze zařadit následující:
 
·         lepší finanční ohodnocení
·         možnost poznat novou kulturu
·         navázání nových kontaktů a přátelství
·         zlepšení úrovně cizího jazyka, jak aktivní, tak pasivní formy
·         posílení samostatnosti
·         osobní růst
 
Samozřejmě je však nutné počítat i s možnými obtížemi a nesnadnými situacemi, s nimiž se můžete setkat.
jasno nad letadlem.jpg 
Nelze proto opomíjet:
 
·         krom vyšší mzdy je zároveň nutné počítat i s ostatními výdaji, kdy životní náklady mohou odrážet příjem
·         absence rodiny, přátel, a především zázemí jako takového
·         závislost pouze na sobě samém
·         potřeba obstarání bydlení
·         nutnost poznat zemi a její zákonitosti a zákony
 
Řada lidí tedy odjíždí do ciziny s představou snadného zisku peněz a následného zbohatnutí. Je však důležité uvědomit si, že celá věc většinou nefunguje natolik lehce a automaticky, nejste-li skutečně odborníkem a hvězdou svého oboru, v němž působíte a hledáte uplatnění.
 
Je zapotřebí přiznat si, že daný stát má své vlastní občany usilující o kvalitní uplatnění a že právě tito lidé dostanou přednost. Samozřejmě, coby příslušník jiné země můžete přinést řadu obohacujících pohledů na věc a zkušeností. V tom případě však musíte své schopnosti přesvědčivě demonstrovat. Poměrně často se však může stát, že namísto vysněné práce v oboru se budete muset uplatnit zcela jinde a vás vysokoškolský titul vám tak může být bohužel k ničemu.
 
Zároveň nelze zapomínat na vyšší životní náklady, s nimiž se pravděpodobně setkáte. Vidina vysokého zisku tak bohužel není zcela akurátní.
 
Nicméně podaří-li  se vám překonat prvotní obtíže a nelehký začátek, pak se vám může dařit skutečně dobře a rozhodnutí vycestovat za prací budete považovat za nejlepší volbu ve vašem životě.