Close

Profesionální správa SVJ

Externí předseda SVJ https://www.homepartner.cz/profesionalni-predseda-svj/ představuje možnost, jak ulehčit společenství vlastníků jednotek každodenní administrativní chod. Ne jen v souvislosti neshod při volbě členů výboru, ale také v rovině technické správy a ekonomiky.

Balkony bytů

SVJ (společenství vlastníků jednotek) je právní označení týkající se správy budov rozdělených na samostatné jednotky (části).

Externího předsedu si lze najmout na plnění povinností právního, účetního i obchodně technického charakteru, a převést tak na něj odpovědnost za jejich správné právní plnění, které leží na členech výboru. Takového profesionála, který má odborné znalosti a vědomosti, lze dosadit do vedoucí funkce, aniž by společenství pozbylo kontrolu nad svým fungováním.

Profesionální předseda SVJ by se měl orientovat ve všech důležitých zákonech souvisejících se správnou správou, měl by se ochotně starat o bezchybný chod společenství a detailně informovat shromáždění o výkonu svých svěřených povinností.

Největší výhodou odborného profesionála jsou jeho zkušenosti, znalosti a vzdělání v problematikách spojených s výkonem jeho funkce, nestrannost a nadhled při řešení komplikovaných situací. Mezi jeho činnosti patří:

  • vyúčtování záloh za služby,
  • tvorba rozpočtu,
  • kontrola správnosti vedení účetnictví
  • a mnoho dalšího.

Proto by měl být člověk najímaný na tuto pozici nejen seriózní, ale i pečlivý, důsledný a loajální. V čemž je nápomocen i zákoník, který mluví o tom, že pokud někdo přijme takovouto práci a ví, že ji není schopen takto vykonávat, pak jedná nedbale.

Bytové družstvo

Správa, provoz a opravy ve společenství vlastníků jednotek (SVJ) tak mohou být pod kontrolou zkušeného a nestranného odborníka, který svou práci bude vykonávat náležitě její náročnosti, s možností konzultovat i ty nejsložitější problémy se svými kolegy z externí firmy. Jeho specializace dává možnost rozvíjet plnění povinností, až k naprosté spokojenosti celé organizace.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup