Close

Nejčastěji asi angličtinu, ale třeba i němčinu, ruštinu, francouzštinu nebo španělštinu. Prostě nějaký ten jazyk jsme měli ve škole, kde se ho mnozí z nás vždy naučili tak, aby jen splnili povinné testy. Cosi si ještě pamatujete, ale žádná sláva to není. Proto jste zkoušeli něco s tím udělat. Knížky pro samouky, kurzy, aplikace v mobilu. Na chvíli jste měli pocit, že už to do té hlavy leze. Pak jste si dali pauzičku a po té musel přijít nový začátek. Kolikrát?

dívka se slovníkem angličtiny

Nezoufejte

Pokud jste ztratili důvěru v klasické školní formy, pak možná právě pro Vás bude následující výčet zajímavý. Jestli se tradiční memorování a dril u vás míjí účinkem, můžete zkusit některou z alternativních metod zmíněných níže.

žena s knihami na posteli

Druhy metod

    Berlitzova

          jedna z nejrozšířenějších a nejstarších alternativ. Hlavním rysem studia je zde intuitivnost a pochopení významu slov bez nutnosti jejich překládání do mateřštiny. Tento postup by tak měl co nejvíce simulovat situaci, kdy jsme se skrze význam slov učili svému mateřskému jazyku

    Doslovný překlad

          cílem je porozumět rozdílu ve stavbách vět mezi jazykem mateřským a vyučovaným

    Paralelní dvojjazyčná četba

          hojně rozšířena i jako doplněk k tradiční výuce. Základem jsou bilingvních texty viditelné vedle sebe. V rámci využívání tohoto efektivního typu vychází tiskem spoustu dvojjazyčných knih

     Concord

          v první fázi primárně zaměřena na získání náslechu a porozumění, postupně pak, po několika výukových hodinách plynule navazuje na výslovnost

    Audio Vizuální Globálně Strukturální – AVGS

          studium v tzv. alfa stavu, tj. ve stavu uvolněnosti. Díky absenci nervozity by metoda měla dovolovat využití více smyslů a kapacity mozku. Například klasické biflování slovíček je nahrazováno podpůrnými prostředky, jakými jsou sluchátka s muzikoterapeutickým podkresem

    Projektová

          klade důraz na učení se prostřednictvím zpracovávání praktických úkolů, které mohou být z různých oblastí lidských činností. I zde je důležitým aspektem výuky samotný prožitek


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup