Close

Analýza techni(c)ka

Technická analýza je trochu jiný pohled na firmu. Jde o pohled z hlediska čísel a přes grafy, které ukazují a predikují finanční vývoj firmy do budoucích let. K tomuto vývoji se zkoumají finanční hodnoty firmy z let minulých a současných a právě díky tomu dokáže technická analýza predikovat i vývoj budoucí. Může se jednat o vývoj cen nebo kurzů akcií firmy, vývoj komodit, vývoj cenných papírů a úrokových sazeb apod. Technickou analýzu nejvíce používají obchodníci právě proto, že podle pohledu na firmu přes čísla vidí, jaký bude vývoj dané firmy do budoucna a jestli je pro ně (coby obchodníky) výhodné se dané firmě věnovat.

Technická analýza graf

Předpokladem pro technickou analýzu jsou:

  • poptávka a nabídka, protože celé tržní hospodářství ovlivňuje poptávka a nabídka po dané komoditě,
  • cenové trendy, protože ceny nejsou nahodilé,
  • technická analýza se spoléhá i na to, že se historie jednotlivých trendů opakuje, protože je vše závislé na chování zákazníků na trhu, vždy lze předvídat, kdy bude po daném zboží větší poptávka a kdy naopak menší,
  • a výsledná cena je vždy dána podle nabídky a poptávky (cenový růst i pokles se vždy řídí podle poptávky).

Technická analýza ke své predikci využívá nejen jednoduchý graf, ale může i liniový, schodový nebo svícnový. Typ grafů se odvíjí i od situace nabídky a poptávky na trhu a zatímco liniový graf využívá finanční sektor, schodový graf ukazuje detailnější průběh ceny a svícnový graf předvídá budoucí chování spotřebitelů.

Ukazatele technické analýzy jsou:

  • opožděné (vychází z minulých dat; např. klouzavé průměry, RSI, ADX apod.),
  • vedoucí (předvídají budoucí chování zákazníků; např. hladina podpory a rezistence, Fibonacciho navrácení apod.).

Technická analýza graf

Shrneme-li toto všechno, můžeme říct, že kdo ovládá technickou analýzu, je svým způsobem Bůh, který přesně ví, co se bude dít na základě dat z minulého období a podle nabídky a poptávky dokáže odhadnout i budoucí stav nejen cen, ale i celkového vývoje dané komodity stejně tak, jako je tomu u odborníků z firmy Tradecz.cz