Souhrn článků týkajících se naukových rozhovorů mezi Svatým stolcem a FSSPX

Tiskové prohlášení Generálního domu Kněžského bratrstva sv. Pia X.

Dne 7. října 2011 se Albanu v Itálii konalo setkání všech těch, kteří řídí Bratrstvo sv. Pia X., během nějž generální představený J. E. biskup Bernard Fellay prezentoval obsah Naukové preambule, jíž mu během setkání 14. září ve Vatikánu předal kardinál... [CELÝ TEXT] Vloženo 9. 10. 2011.

 

Rozhodující muž rozhovorů Říma s FSSPX

Svatý stolec předložil Bratrstvu sv. Pia X. návrh preambule, která by měla předcházet kanonické regularizaci. Některé hloubavé duše přemýšlí nad tím, jaké bude rozhodnutí generálního představeného, biskupa Bernarda Fellaye. [CELÝ TEXT] Vloženo 7. 10. 2011.

 

Stuttgart: Rozhovor s P. Niklausem Pflugerem

[...] Dokument umožňuje korektury z naší strany. To je také nutné, už jen proto, aby se jasně a definitivně vyloučilo to, že se zde objeví nejednoznačnosti a nedorozumění. Je tedy nyní naší povinností poslat Římu odpověď, která odráží náš postoj... [ROZHOVOR] Vloženo 3. 10. 2011.

 

Itálie: Setkání představených Bratrstva sv. Pia X.

Jak bylo oznámeno v rozhovoru ze 14. září 2011 po setkání kardinála Williama Levady s biskupem Bernardem Fellayem, poradí se biskup Fellay s představenými FSSPX o naukové preambuli, kterou mu prefekt Kongregace pro nauku víry předal. [CELÝ TEXT] Vloženo 27. 9. 2011.

 

P. Lorans, mluvčí FSSPX, hovoří o římské tiskové zprávě

[...] Jde o určitý krok. Po předběžných jednáních, o která biskup Fellay požádal Svatého otce kvůli tradiční mši a kanonickým sankcím proti biskupům Bratrstva, a po naukových rozhovorech ohledně Druhého vatikánského koncilu, se daly předvídat... [ROZHOVOR] Vloženo 27. 9. 2011.

 

„Regularizace“ Bratrstva sv. Pia X. Ne tak snadná, jak si myslíte.

Dopis Vatikánu Bratrstvu sv. Pia X. ze 14. září spustil vlnu předčasných oslav. Ačkoliv se obsah „naukové preambule“ zaslané Vatikánem stále drží v tajnosti, biskup Fellay v rozhovoru ze 14. září naznačil, že obsahuje určitý druh věroučného prohlášení... [CELÝ TEXT] Vloženo 20. 9. 2011.

 

Rozhovor s biskupem B. Fellayem po schůzce s kardinálem W. Levadou

Po skončení schůzky biskupa Bernarda Fellaye a jeho dvou zástupců s kardinálem Williamem Levadou, prefektem Kongregace pro nauky víry, ve Vatikánu dne 14. září v 10 h, nám generální představený Bratrstva sv. Pia X. odpověděl na několik otázek. [ROZHOVOR] Vloženo 15. 9. 2011.

 

Komuniké Svatého stolce ke schůzce Kongregace pro nauku víry...

...a Bratrstva sv. Pia X. Dne 14. září 2011 se v úřadě Kongregace pro nauku víry konala schůzka Jeho Eminence kardinála Williama Levady, prefekta této kongregace a prezidenta Papežské komise Ecclesia Dei, Jeho Excelence arcibiskupa... [CELÝ TEXT] Vloženo 14. 9. 2011.

 

Kardinál Levada přijme 14. září 2011 biskupa Fellaye

Kardinál William Joseph Levada, prefekt Kongregace pro nauku víry, pozval biskupa Bernarda Fellaye, generálního představeného Kněžského bratrstva sv. Pia X. a jeho dva zástupce, P. Niklause Pflugera a P. Alaina Marca Nélyho k setkání... [CELÝ TEXT] Vloženo 30. 8. 2011.

 

FSSPX-Řím: Datum a jména – a žádost o modlitbu

Generální představený Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX), biskup Bernard Fellay, již v červnu oznámil, že „kardinál Levada mě povolal do Říma a zdá se, že to bude uprostřed září“. Máme nyní informaci, kterou poskytnul... [CELÝ TEXT] Vloženo 24. 8. 2011.

 

Rozhovor s P. Davidem Pagliaranim – 3. část

[...] Ve stejné linii bylo docela významné nařízení uložené v roce 2000 Bratrstvu sv. Petra, kdy mělo souhlasit s tím, že jeho vlastní členové mohou volně celebrovat i dle nového ritu, spolu s vroucím pozváním koncelebrovat s diecézními biskupy... [ROZHOVOR] Vloženo 24. 8. 2011.

 

Rozhovor s P. Davidem Pagliaranim – 2. část

[...] To, co biskup v Écône řekl, je v souladu s hlubokým přesvědčením Bratrstva a zdá se mi, že toto prohlášení je prodchnuto skutečně katolickým duchem. Neshledávám na něm nic překvapivého. Myslím, že poznámka biskupa de Galarrety... [ROZHOVOR] Vloženo 18. 8. 2011.

 

Rozhovor s P. Davidem Pagliaranim – 1. část

Tento rozhovor s P. Davidem Pagliaranim (představeným Italského distriktu FSSPX) vedl Marco Bongi v Albino Laziale (poblíž Říma) 26. července 2011. Rozhovor, který představený Italského distriktu FSSPX poskytl Marcu Bongimu, se týká... [ROZHOVOR] Vloženo 16. 8. 2011.

 

Kázání biskupa Fellaye během kněžských svěcení ve Winoně 17. 6. 2011

V první části kázání biskup Fellay připomněl kněžskou spiritualitu, která bude sytit nové kněze vysvěcené během tohoto obřadu. Poté poskytnul aktuální informace o situaci ve Vatikánu a vztahu mezi FSSPX a římskými autoritami. [TEXT KÁZÁNÍ] Vloženo 4. 7. 2011.

 

Biskup Fellay říká: kontakty pokračují

[...] Pravděpodobně se blížíme konečné fázi rozhovorů. Ale není to ještě zcela jisté. Co se stane? Co bude výsledkem této fáze? To bude odpovědí na druhou otázku. Co pro nás teď Řím chystá? Nenechte se mýlit: nacházíme se skutečně uprostřed krize... [ROZHOVOR] Vloženo 10. 6. 2011.

 

Msgr. Pozzo promlouvá

[...] Základní bod je věroučné povahy. Abychom dosáhli skutečného smíření, je nezbytné odstranit jisté věroučné problémy, které jsou základem současné roztržky. V probíhajících rozhovorech jsou konfrontovány argumenty odborníků vybraných Bratrstvem... [ROZHOVOR] Vloženo 10. 6. 2011.

 

54 odpovědí biskupa Fellaye – část 1. Naukové rozhovory

[...] Musíte rozlišovat mezi účelem Říma a naším. Řím dal najevo, že existují naukové problémy s Bratrstvem (sv. Pia X.) a že tyto problémy se musí vyjasnit před jakýmkoliv kanonickým uznáním, problémy, které máme evidentně vyřešit my... [CELÝ TEXT] Vloženo 21. 2. 2011.

 

Rozhovor CFN s P. Arnaudem Rostandem, FSSPX

o naukových rozhovorech mezi Římem a Bratrstvem sv. Pia X. Toto je první ze série rozhovorů J. Vennariho, vydavatele Catholic Family News s otcem A. Rostandem, představeným distriktu Bratrstva sv. Pia X. ve Spojených státech. [CELÝ TEXT] Vloženo 16. 2. 2011.

 

Nasazuje se FSSPX náhubek?

Otázka byla biskupu Fellayovi položena během konference, která se konala v neděli 9. ledna odpoledne v Paříži: „Je Bratrstvo sv. Pia X. nuceno zůstávat diskrétní kvůli pokračujícím teologickým rozhovorům?“ Jako obvykle biskup... [CELÝ TEXT] Vloženo 24. 1. 2011.

 

Činy mluví hlasitěji než slova

Nová odhalení týkající se vztahů mezi Vatikánem a FSSPX. Jeho Excelence biskup Bernard Fellay přednesl během nedávné konference Angelus Press k oslavě 40. výročí založení Bratrstva sv. Pia X. (15. – 17. října) podnětné a komplexní... [CELÝ TEXT] Vloženo 6. 11. 2010.

 

Biskup Bernard Fellay – „V klíčovém bodě“

[...] Zdá se mi, že to spíše připomíná výpravy průzkumníků, kteří letmo zahlédli Zemi zaslíbenou, ačkoliv okolnosti nedovolí těmto lidem do ní vstoupit. Abychom se vyhnuli dezinterpretacím právě použitého příkladu, neprodleně dodávám, že... [CELÝ TEXT] Vloženo 20. 10. 2010.

 

Rozhovor s P. Pflugerem – říjen 2010

[...] Oba zástupci Generálního představeného jsou vlastně na cestách velmi často. V těchto prvních letech od generální kapituly v roce 2006 jsme museli poznat mnoho kněží, priorátů a jejich společenství po světě. V posledních letech jsme byli... [CELÝ TEXT] Vloženo 13. 10. 2010.

 

Svatý stolec - FSSPX: Východiska k naukovým rozhovorům

Po celé řadě zpráv o probíhajících rozhovorech vám též zpětně přinášíme shrnutí základních východisek Bratrstva sv. Pia X., které byly formulovány po zrušení údajných exkomunikací současným papežem Benediktem XVI. [TEXT] Vloženo 2. 6. 2010.

 

Exkluzivní rozhovor biskupa Fellaye pro The Remnant

Generální představený Bratrstva sv. Pia X. Bernard Fellay poskytnul po skončení třetího růžencového křížového tažení věnovaného Svatému Otci, které trvalo do 25. 3. 2010, exkluzivní rozhovor magazínu The Remnant. [CELÝ TEXT] Vloženo 13. 5. 2010.

 

Rozhovory Vatikánu s odštěpeneckou skupinou jsou obtížné

Čtvrtek 6. května [...] Rozhovory „zavřených dveří“ jsou pro katolickou Církev klíčovou otázkou, protože ačkoliv je FSSPX malé, jeho návrat do ovčince je tak bouřlivý. Jeden ze znovu přijatých biskupů, Richard Williamson... [CELÝ TEXT] Vloženo 13. 5. 2010.

 

Rozhovory v Římě – jednotlivé vyhlídky

[...] Dnes nám Svatý stolec slavnostně a oficiálně přiznal tyto věroučné rozhovory a nežádá nic na oplátku. To bude naše příležitost vydat svědectví víry a zopakovat učení 2 000 let tradice. A my nebudeme váhat vrátit se... [CELÝ TEXT] Vloženo 24. 3. 2010.

 

Vatikán: Druhé teologické setkání mezi římskými experty a FSSPX

Druhé teologické setkání mezi římskými teology a teology FSSPX se konalo 18. ledna ve vatikánských úřadovnách Kongregace pro nauku víry. Obě strany, jak řekl jeden z účastníků pro I. Media News, „začaly do hloubky studovat témata... [CELÝ TEXT] Vloženo 17. 2. 2010.

 

Biskup Fellay mluví o rozhovorech mezi Vatikánem a FSSPX

6. 2. 2010. "A nyní se ptají, bude dosaženo nějakého výsledku v rozhovorech s Římem, budeme mít brzy shodu? Upřímně, bez přetvářky řečeno, z lidského pohledu, nevidíme ve výhledu takovou shodu. Co to znamená shoda? V čem máme být ve shodě? ... [CELÝ TEXT] Vloženo 9. 2. 2010.

 

Biskup Williamson: Vatikán a FSSPX sdílí „naprosto neslučitelné“ pozice

20. 1. 2010. V rozhovoru s francouzským politikem řekl biskup Richard Williamson z Bratrstva sv. Pia X., že právě probíhající rozhovory mezi Bratrstvem a Kongregací pro nauku víry skončí jako „rozmluva hluchých“, pokud... [CELÝ TEXT] Vloženo 5. 2. 2010.

 

Tisková konference biskupa Fellaye 8. – 10. ledna 2010 v Paříži

Situace v Církvi je opravdová noční můra, skutečná velká tragédie, a tak možnost vyjádřit se nejvyšším místům Církve k tomu, co Církev vždy učila, je opravdu něčím neobyčejným, to jest mimořádným. Je to velká milost a také velká povinnost... [CELÝ TEXT] Vloženo 1. 2. 2010.

 

Další novinky o rozhovorech FSSPX – Řím

Úterý 22. 12. 2009. Přes webové stránky Panoramo Católico Internacional přicházejí novinky o doktrinálních rozhovorech mezi Svatým stolcem a FSSPX. Následuje soubor poznámek biskupa Alfonso de Galarrety, hlavy delegace FSSPX... [CELÝ TEXT] Vloženo 28. 12. 2009.

 

Zahájení doktrinálních rozhovorů mezi Římem a Bratrstvem sv. Pia X.

V pondělí 26. října 2009 od 9:30 do 12:30 h se konala v Paláci Svatého oficia první doktrinální schůzka mezi Svatým stolcem a Bratrstvem sv. Pia X. Dopoledne vydal Vatikánský tiskový úřad tiskové prohlášení a o něco později opravu... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Tiskové prohlášení komise „Ecclesia Dei“ ze dne 26. října 2009

V pondělí 26. října 2009 se v Palazzo del Sant'Uffizo, sídle Kongregace pro nauku víry a Papežské komise „Ecclesia Dei“, konalo první setkání studijní komise složené z expertů z „Ecclesia Dei“ a Kněžského bratrstva sv. Pia X., s cílem prozkoumat... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Naslouchání Matce Církvi: v předvečer jednání s SSPX

Na počátku dlouho očekávaných rozhovorů mezi Kněžským bratrstvem sv. Pia X. a Svatého stolce byla těmi, kdo jsou méně než přístupní myšlence smíření, v tisku vzbuzena zbytečná debata. Vídeňský kardinál Schönborn například... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Reformy Druhého vatikánského koncilu středem rozhovorů s SSPX

17. Září 2009 (CNA). – Kardinál Christoph Schönborn řekl, že odštěpenecké Kněžské bratrstvo sv. Pia X. (SSPX) musí bez diskuze souhlasit s reformami Druhého vatikánského koncilu dotýkajícími se náboženské svobody a... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Interview s biskupem Fellayem, Roodepoort (Jižní Afrika), 15. 9. 2009

Po sejmutí exkomunikací se budou konat věroučné rozhovory mezi Římem a Bratrstvem sv. Pia X. Co je cílem těchto rozhovorů? Cílem, kterého chceme těmito věroučnými rozhovory dosáhnout je důležité vyjasnění učení Církve z posledních let... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Tissier de Mallerais promlouvá: Detaily o věroučných rozhovorech

Bernard Tissier de Mallerais, jeden ze čtyř biskupů Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX/SSPX) poskytnul rozhovor francouzskému týdeníku La Vie v Écône ve Švýcarsku. Následující výňatek zahrnuje celý rozhovor: ... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Interview s biskupem Fellayem

Překlad rozhovoru Generálního představeného Kněžského bratrstva sv. Pia X s italskou zpravodajskou agenturou APCom uskutečněného 31. července 2009... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.