Aktuality a komentáře

Tento oddíl je zaměřen na dílčí aktuality, dále stručně komentované odkazy na konkrétní zajímavé články na internetu, upozornění na zajímavou literaturu či ohlédnutí za uplynulými událostmi okolo nás.

Jakkoli se zlo množí, nikdy nemůže vstřebat celé dobro.
Sv. Tomáš Akvinský

The War of the Vendee - alternativní filmový projekt

Americké nízkorozpočtové studio Navis Pictures v této době dokončuje film The War of the Vendee (Válka o Vendée). Tvorba tohoto studia je zaměřena na žánr "Children's Cinema" - obsazování dětí a mladých lidí do rolí dospělých... [CELÝ TEXT] Vloženo 30. 11. 2011.

 

Tiskové prohlášení Generálního domu Kněžského bratrstva sv. Pia X.

Dne 7. října 2011 se Albanu v Itálii konalo setkání všech těch, kteří řídí Bratrstvo sv. Pia X., během nějž generální představený J. E. biskup Bernard Fellay prezentoval obsah Naukové preambule, jíž mu během setkání 14. září ve Vatikánu předal kardinál... [CELÝ TEXT] Vloženo 9. 10. 2011.

 

Itálie: Setkání představených Bratrstva sv. Pia X.

Jak bylo oznámeno v rozhovoru ze 14. září 2011 po setkání kardinála Williama Levady s biskupem Bernardem Fellayem, poradí se biskup Fellay s představenými FSSPX o naukové preambuli, kterou mu prefekt Kongregace pro nauku víry předal. [CELÝ TEXT] Vloženo 27. 9. 2011.

 

„Regularizace“ Bratrstva sv. Pia X. Ne tak snadná, jak si myslíte.

Dopis Vatikánu Bratrstvu sv. Pia X. ze 14. září spustil vlnu předčasných oslav. Ačkoliv se obsah „naukové preambule“ zaslané Vatikánem stále drží v tajnosti, biskup Fellay v rozhovoru ze 14. září naznačil, že obsahuje určitý druh věroučného prohlášení... [CELÝ TEXT] Vloženo 20. 9. 2011.

 

Komuniké Svatého stolce ke schůzce Kongregace pro nauku víry...

...a Bratrstva sv. Pia X. Dne 14. září 2011 se v úřadě Kongregace pro nauku víry konala schůzka Jeho Eminence kardinála Williama Levady, prefekta této kongregace a prezidenta Papežské komise Ecclesia Dei, Jeho Excelence arcibiskupa... [CELÝ TEXT] Vloženo 14. 9. 2011.

 

Kardinál Levada přijme 14. září 2011 biskupa Fellaye

Kardinál William Joseph Levada, prefekt Kongregace pro nauku víry, pozval biskupa Bernarda Fellaye, generálního představeného Kněžského bratrstva sv. Pia X. a jeho dva zástupce, P. Niklause Pflugera a P. Alaina Marca Nélyho k setkání... [CELÝ TEXT] Vloženo 31. 8. 2011.

 

FSSPX-Řím: Datum a jména – a žádost o modlitbu

Generální představený Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX), biskup Bernard Fellay, již v červnu oznámil, že „kardinál Levada mě povolal do Říma a zdá se, že to bude uprostřed září“. Máme nyní informaci, kterou poskytnul... [CELÝ TEXT] Vloženo 24. 8. 2011.

 

Smělý návrh k 50. výročí Druhého vatikánského koncilu

Italský filozof Enrico Maria Radaelli, žák Romana Ameria, autora studie Iota unum, navrhuje, že by měl být při příležitosti 50. výročí Druhého vatikánského koncilu papež uctivě požádán, aby vykonal „jediný úkon, který by mohl uvést do souladu učení... [CELÝ TEXT] Vloženo 22. 7. 2011.

 

Německá farnost v arcidiecézi Freiburg vstupuje do schizmatu

Již dříve se objevovaly náznaky schizmatu v německy mluvících oblastech, ale kardinál Kasper je popřel. Jak se však zdá, pravdu měl vždy dobře informovaný vatikanista Tornielli, který s těmito podezřeními minulý měsíc vystoupil. [CELÝ TEXT] Vloženo 14. 7. 2011.

 

Jaké smiřování?

„...alespoň je to uznání toho, že v myslích věřících existuje opravdový problém s Novus Ordo. To jsme říkali celou dobu! Problémem nové liturgie je věroučná roztržka.“ Kardinál Koch, předseda Papežské rady pro křesťanskou jednotu, v projevu... [CELÝ TEXT] Vloženo 23. 5. 2011.

 

Papežova „reforma reformy“ v liturgii bude pokračovat, říká kardinál

Uvolnění restrikcí pro používání Římského misálu z roku 1962, známého jako tridentský ritus, ze strany papeže Benedikta XVI. je jen prvním krokem při „reformě reformy“ v liturgii, řekl význačný vatikánský ekumenista. [CELÝ TEXT] Vloženo 22. 5. 2011.

 

Byla publikována retrospektivní kritika pontifikátu Jana Pavla II.

Profesor Heinz-Lothar Barth, který vyučuje latinskou a řeckou filologii na univerzitě v Bonnu, sepsal studii s názvem Papst Johannes Paul II: Santo Subito? Ein kritischer Rückblick auf sein Pontifikat. Ta byla právě vydána nakladatelstvím... [CELÝ TEXT] Vloženo 29. 4. 2011.

 

„Vandalové“ ve Francii zaútočili na fotku „Krista v moči“

MARSEILLE, Francie – Policie na jihu Francie v pondělí /18.4.2011/ zahájila pátrání po dvou „vandalech“, kteří zničili fotku amerického „umělce“, na níž je zpodobněn plastikový krucifix ponořený v moči, a která pobouřila americké konzervativce... [CELÝ TEXT] Vloženo 21. 4. 2011.

 

Duben může být pro vztahy s tradicionalisty krutým měsícem

Pro kohokoliv, kdo doufal, že dlouhotrvající rozkol mezi Římem a tradicionalistickým křídlem katolické Církve je na pokraji rychlého vyřešení, se může duben stát vskutku nejkrutějším měsícem. Někdy na počátku dubna se mohou... [CELÝ TEXT] Vloženo 28. 3. 2011.

 

20. výročí úmrtí arcibiskupa Marcela Lefebvra

Před dvaceti lety zesnul arcibiskup Marcel Lefebvre. Při třech setkáních, která měl v únoru 1990 se sestrami Bratrstva sv. Pia X. v opatství sv. Michaela, souhlasil s tím, že docela prostě vylíčí, jaký je jeho život. Jeho poznámky sebrané v knížečce... [CELÝ TEXT] Vloženo 23. 3. 2011.

 

„Nebudou ušetřeni ani kněží, ani věřící“

14. března 2011. Epicentrum zemětřesení, které 11. března způsobilo tsunami, bylo lokalizováno poblíž místa zjevení, kde Panna Maria varovala před celosvětovými pohromami, které mohou postihnout lidstvo. Japonští církevní představitelé... [CELÝ TEXT] Vloženo 16. 3. 2011.

 

Japonsko zasáhla katastrofa – katolická diecéze první obětí zemětřesení

[...] Jednalo se o největší zemětřesení, které kdy zasáhlo Japonsko. Když tsunami způsobené ohromným příbřežním zemětřesením udeřilo na pobřeží, mohlo se šířit a zdevastovat toho víc, než kdyby se událo ve vnitrozemí. Neuvěřitelné obrázky... [CELÝ TEXT] Vloženo 14. 3. 2011.

 

Církev by neměla usilovat o konverze Židů, říká papež

Po výňatcích z druhého svazku papežovy knihy o Ježíšovi, které vyšly minulý týden a představily papežovo odmítnutí myšlenky, že „Židé“ zabili Krista, přináší úplný text knihy další bod s důležitým dopadem na křesťansko-židovské vztahy... [CELÝ TEXT] Vloženo 14. 3. 2011.

 

Papež shledává, že Židé nejsou vinni smrtí Ježíše

[...] V knize, která má být vydána příští týden, dochází k závěru, že tím, kdo byl zodpovědný za ukřižování, byla „chrámová aristokracie“ a přívrženci vzbouřence Barabáše. Papež zavrhuje staletí starý výklad tvrzení sv. Jana, že to byli „Židé“, kteří... [CELÝ TEXT] Vloženo 6. 3. 2011.

 

Německo: politici vyzývají biskupy, aby se propůjčili ke svěcení ženatých...

Politici Křesťansko-demokratické unie (CDU) se v deklaraci publikované v Berlíně 21. ledna odvolávají na strádání mnoha společenství bez kněží, která jsou připravena o nedělní mše, a kritizují německé biskupy. Žádají je, aby lobbovali... [CELÝ TEXT] Vloženo 3. 3. 2011.

 

Tradiční latinská mše se vrací do Chorvatska

Vendée před časem přineslo zprávu o snahách chorvatských katolíků v Záhřebu o návrat tradiční latinské mše. Jak nás informoval náš známý ze sdružení Benedictus, které bylo založeno za tímto účelem, jejich úsilí bylo korunováno úspěchem. [CELÝ TEXT] Vloženo 17. 2. 2011.

 

Pohled z ptačí perspektivy - Kněžský celibát: bod varu v Německu

4. února 2011 přinesl mnichovský deník Süddeutsche Zeitung a rádio Deutsche Welle zprávu, že 144 katolických teologů vydalo veřejnou petici za změny v Církvi. Dokument má název Církev 2011: nutný nový počátek a zabývá se... [CELÝ TEXT] Vloženo 17. 2. 2011.

 

Komuniké německého distriktu FSSPX k blahořečení Jana Pavla II.

Nyní je to oficiální: Papež Benedikt XVI. podepsal dekret o blahořečení Jana Pavla II. Jeho předchůdce bude povýšen k úctě oltáře v Římě 1. května 2011. Co si máme myslet o tomto rychlém blahořečení? Často slyšíme poznámky... [CELÝ TEXT] Vloženo 24. 1. 2011.

 

Tradiční latinská mše svatá – novinky ze světa

Rorate Caeli přineslo minulý měsíc zprávu o intervenci Papežské komise Ecclesia Dei v arcidiecézi Záhřeb v Chorvatsku. Msgr. Guido Pozzo v dopise společenství tradičních katolických věřících v Záhřebu z 25. listopadu 2010 sdělil... [CELÝ TEXT] Vloženo 24. 1. 2011.

 

Nasazuje se FSSPX náhubek?

Otázka byla biskupu Fellayovi položena během konference, která se konala v neděli 9. ledna odpoledne v Paříži: „Je Bratrstvo sv. Pia X. nuceno zůstávat diskrétní kvůli pokračujícím teologickým rozhovorům?“ Jako obvykle biskup... [CELÝ TEXT] Vloženo 24. 1. 2011.

 

Komentář biskupa Fellaye k Assisi III

Poté, co objasnil příchod tří mágů, kteří cestovali z nejzazšího konce pohanského světa, aby uctili Našeho Pána Ježíše Krista, dal biskup Fellay do protikladu k tomuto příkladu víry mágů bezbožnost Heroda a kněží a oznámení o Světovém dnu... [CELÝ TEXT] Vloženo 16. 1. 2011.

 

Assisi III

Vatikán, 1. ledna 2011 (VIS) - Po dnešní ranní mši slavené ve vatikánské bazilice se papež objevil v okně své studovny, aby se obrátil k věřícím shromážděným dole na náměstí sv. Petra s první modlitbou Anděl Páně v roce 2011. Svatý otec zmínil... [CELÝ TEXT] Vloženo 10. 1. 2011.

 

Hinduisté souhlasí s účastí na papežově náboženském mírovém setkání

Hinduisté vítají papežův návrh náboženského mírového setkání v Assisi v říjnu a tvrdí, že by se jej zúčastnili, budou-li pozváni. Dle oznámení bude toto vrcholné setkání vůdčích osobností různých náboženství, které připomene 25. výročí... [CELÝ TEXT] Vloženo 6. 1. 2011.

 

Papež Benedikt uspořádá náboženské mírové setkání

Papež Benedikt XVI. řekl, že zorganizuje v Assisi setkání s náboženskými vůdci, aby prodiskutovali, jak mohou podpořit světový mír. V novoročním poselství papež také odsoudil náboženské násilí včetně útoků na křesťany... [CELÝ TEXT] Vloženo 3. 1. 2011.

 

Německo: Biskup Williamson určil svého nového právního zástupce

Die Stimme, novinový deník města Heilbronn (Bádensko-Württembersko), v online vydání z 9. 12. oznámil jméno nového právního zástupce, kterého si vybral biskup Richard Williamson, aby jej hájil při odvolání u vyššího soudního dvora... [CELÝ TEXT] Vloženo 20. 12. 2010.

 

Zesnul mistr Jiří Strejc

S hlubokým zármutkem vám dnes přinášíme krátkou aktualitu. Dnes, na Svátek Neposkvrněného početí Panny Marie zesnul v následku zdravotních komplikací hudební skladatel, varhaník, sbormistr, dirigent a pedagog... [CELÝ TEXT] Vloženo 8. 12. 2010. Aktualizováno téhož dne.

 

Poznámka ke komentářům Benedikta XVI. týkajícím se užívání kondomů

Benedikt XVI. v rozhovoru, který je v délce knihy, má název Světlo světa a byl vydán v němčině, italštině a angličtině 23. listopadu 2010, poprvé v „jistých případech“ připouští použití kondomů kvůli snížení rizika nákazy virem AIDS. [CELÝ TEXT] Vloženo 5. 12. 2010.

 

Papež jako zábavný společník

Ne, papež „nezměnil církevní učení“ týkající se antikoncepce, která je ze své podstaty nemorální. Ale nejnovější mediální bouře okolo Benedikta XVI. názorně ukazuje skutečný problém: „dialog se světem“, který redukuje papeže na zábavného společníka... [CELÝ TEXT] Vloženo 2. 12. 2010.

 

Papež, kondomy a tradicionalismus

Je potřeba říci pár slov o tématu, které otřásá světem katolických médií: papežovy komentáře ke kondomům v Seewaldově knize. Nepotřebujeme zde analyzovat smysl papežových prohlášení, do teď to již učinily tisíce jiných... [CELÝ TEXT] Vloženo 29. 11. 2010.

 

Papež a kondomy

[...] Uvědomte si, prosím, že následující článek pojednává o citlivých záležitostech a neměly by jej číst děti. Vzhledem k prohlášením papeže Benedikta ke kondomům, která prosákla na veřejnost, a morální odpovědnosti, jsme se rozhodli... [CELÝ TEXT] Vloženo 26. 11. 2010.

 

„Případ Williamson“ – bod zlomu

Dle posledních zpráv se biskup Williamson deset dní před dalším stáním ve svém procesu kvůli popírání existence plynových komor a rozsahu holocaustu rozhodl změnit advokáta M. Lossmanna za jiného. Lossmann byl spíše... [CELÝ TEXT] Vloženo 21. 11. 2010. Aktualizováno 22.11.2010.

 

Papež měl pravdu

Aktem, který byl tiskem a dokonce i internetovými blogy (sekulárními i náboženskými) mimo Španělsko takřka zcela ignorován, rozhodla 3. listopadu španělská vláda zakázat vstup do benediktýny spravované baziliky ve Valle de los Caidos... [CELÝ TEXT] Vloženo 12. 11. 2010.

 

Pozdravy Benedikta XVI. vrchnímu římskému rabínovi

Papež zaslal 10. září telegram Riccardu Di Segnimu, vrchnímu římskému rabínovi, při příležitosti svátků Roš Hašana 5771 (židovský Nový rok), Jom Kipur (Den smíření) a Sukot (Svátek stanů). „S potěšením zasílám svůj srdečný pozdrav celé římské... [CELÝ TEXT] Vloženo 27. 9. 2010.

 

Pocta „ministrantkám“

Arcibiskup Robert Zolltisch oceňuje „dívčí ministrantky” a všem to dává na vědomí: „Doposud jsem s nimi nikdy neměl jakékoliv problémy.“ Prezident Německé biskupské konference v poznámce k tradiční pouti organizované... [CELÝ TEXT] Vloženo 27. 9. 2010.

 

Bratrské poselství pařížského arcibiskupa

Při příležitosti židovského Nového roku, Roš hašana (9. září), nabídl pařížský arcibiskup svým kněžím plakátky a pohlednice, které mají dát svým farníkům, aby je mohli odeslat židovským přátelům. K muslimskému svátku Íd al-Fitr... [CELÝ TEXT] Vloženo 23. 9. 2010.

 

Výsledky růžencového křížového tažení zaslány Benediktu XVI.

Na svátek sv. Jana Křtitele, 24. června 2010, zaslal generální představený Bratrstva sv. Pia X. biskup Bernard Fellay dopis Svatému otci, v němž jej informoval o celkovém počtu růženců, které obětovali katolíci po celém světě od Velikonoc 2009 do... [CELÝ TEXT] Vloženo 22. 9. 2010.

 

Biskup Fellay: Kdyby Bonifác následoval ducha Druhého vatikánského...

O minulé neděli vykonalo 1500 tradicionalistů pouť ke hrobu sv. Bonifáce (+754) ve Fuldě. Jde o sedmou národní pouť, kterou podnikl Německý distrikt Bratrstva  ke hrobu světce. Slavnostní mši svatou v neděli celebroval generální představený... [CELÝ TEXT] Vloženo 22. 9. 2010.

 

Kněz dal facku muži, který znesvětil Svátost oltářní

V poslední době nastal příval znesvěcení Svátosti oltářní během svatého přijímání. V důsledku toho volají někteří po znovuobnovení přijímání pouze do úst. Kněz ve Valencii ve Španělsku byl svědkem toho, jak nějaký mladý muž... [CELÝ TEXT] Vloženo 14. 9. 2010.

 

Pozdvižení při mši svaté v Knocku

[...] Jak se to tak často stává na mších v „mimořádné“ formě, zvláště na místech, kde se slouží řídce, množství přijímajících natáhne ruce. Valná většina z nich nemá problém přijímat do úst, když vidí, že je to při „mimořádné“ formě pravidlem... [CELÝ TEXT] Vloženo 7. 9. 2010.

 

Biskup Fellay popírá, že by cokoliv věděl o novém Motu Proprio

Generální představený Bratrstva sv. Pia X. (FSSPX), biskup Fellay, jeden ze čtyř biskupů, z nichž sňal papež Benedikt XVI. v lednu 2009 exkomunikaci, dnes kategoricky popřel, že by cokoliv věděl o tom, že je ze strany Svatého stolce plánováno... [CELÝ TEXT] Vloženo 26. 8. 2010.

 

Institut Krista Krále odchází z Agenu

Dnes 22. 8. 2010 navštívil kanovník Jayr, provinciál IKK ve Francii, tradicionalistické věřící v Agenu, aby jim oznámil odchod Institutu z této diecéze jako důsledek špatného přijetí a atmosféry podezření, která následovala... [CELÝ TEXT] Vloženo 25. 8. 2010.

 

Stovky věřících v procesí u Saint-Nicolas-du-Chardonnet

Paříž, 15. srpna 2010 (AFP) – Stovky věřících se v neděli účastnily Mariánského procesí organizovaného tradicionalistickou farností kostela Saint-Nicolas-du-Chardonnet v Paříži, jak informuje novinář AFP. [CELÝ TEXT] Vloženo 17. 8. 2010.

 

Tradiční latinská mše svatá v Podlažicích

Juventutem Česko - Slovensko zve všechny katolické věřící na tradiční latinskou mši svatou, která bude sloužena při příležitosti svátku sv. Markéty dne 13. července 2010 v kostele sv. Markéty v Podlažicích. [CELÝ TEXT] Vloženo 1. 7. 2010 / Aktualizováno 13. 8. 2010.

 

Svěcení kněží v seminářích Bratrstva sv. Pia X.

Kněžské bratrstvo sv. Pia X. bude mít do konce června 20 nových kněží. 19. června vysvětil biskup Alfonso de Galaretta v semináři ve Winoně (USA) 8 kněží – 7 Američanů a 1 Švýcara. 26. června vysvětil biskup Bernard Fellay v semináři... [CELÝ TEXT] Vloženo 1. 7. 2010.

 

Rozhovory Vatikánu s odštěpeneckou skupinou jsou obtížné

Čtvrtek 6. května [...] Rozhovory „zavřených dveří“ jsou pro katolickou Církev klíčovou otázkou, protože ačkoliv je FSSPX malé, jeho návrat do ovčince je tak bouřlivý. Jeden ze znovu přijatých biskupů, Richard Williamson... [CELÝ TEXT] Vloženo 13. 5. 2010.

 

Jaké jsou výsledky růžencového křížového tažení?

Generální dům Bratrstva sv. Pia X v Menzingenu nedávno z celého světa obdržel výsledky růžencového křížového tažení, které vyhlásil Generální představený biskup Bernard Fellay. Toto křížové tažení trvalo od 1. května 2009 do 25. března 2010... [CELÝ TEXT] Vloženo 18. 4. 2010.

 

Katolická skupina umlčuje biskupa popírajícího holokaust

Odštěpenecká ultrakonzervativní katolická skupina nařídila britskému biskupovi Richardu Williamsonovi, aby veřejně nepromlouval, ani nesvědčil ve svém procesu kvůli popírání holokaustu, informovala ve čtvrtek německá média. [CELÝ TEXT] Vloženo 17. 4. 2010.

 

Krátké aktuality: Třetí růžencové křížové tažení; Pražský arcibiskup

Biskup Fellay během pontifikální mše v Écône na Boží hod velikonoční oznámil, že počet 12 milionů modliteb růžence byl „značně překonán“. Také vyzval všechny věřící, aby se modlili za Svatého otce, který je sužován útoky ze strany médií. [CELÝ TEXT] Vloženo 10. 4. 2010.

 

Španělský exorcista o satanském vlivu ve Vatikánu

Řím 3. Března 2010 – Proslulý římský exorcista nedávno vydal knihu vzpomínek, v níž tvrdí, že ví o existenci satanských sekt ve Vatikánu, kde členství dosahuje až ke kolegiu kardinálů. Druhý démonolog, taktéž sídlící v Římě... [CELÝ TEXT] Vloženo 11. 3. 2010.

 

Itálie - Ultimátum vrchního římského rabína: „Oni nebo my“

Jestliže mír s lefébvristy znamená zřeknutí se pokusů o sblížení, které učinil /Druhý vatikánský/ koncil, bude se Církev muset rozhodnout: oni nebo my!“, prohlásil vrchní římský rabín Riccardo Di Segni 26. ledna, několik dní... [CELÝ TEXT] Vloženo 26. 2. 2010.

 

Latinská mše má být „tolerována“, nic víc

„Papež ve Francii: 'Latinská mše, skutek tolerance.'“ To není můj titulek. To byl novinový titulek nedávného článku Johna L. Allena Jr., reportéra/komentátora z progresivistického National Catholic Reporter, který dokumentoval papežovu... [CELÝ TEXT] Vloženo 26. 2. 2010.

 

Pohled z ptačí perspektivy

Na konci ledna se v Londýně rozběhlo nové hnutí – Stand Up for Vatican II (Postavte se za Druhý vatikánský koncil). Jeho prvním veřejným činem je petice adresovaná biskupům Anglie a Walesu, která je žádá, aby nezapomínali na Druhý vatikánský koncil... [CELÝ TEXT] Vloženo 22. 2. 2010.

 

Důležitá vysvětlení ze strany Ecclesia Dei

Papežská komise Ecclesia Dei nedávno zodpověděla některé důležité otázky týkající se aplikace motu proprio Summorum Pontificium, které vznesl zástupce věřících lnoucích k mimořádné formě z diecéze Rzeszów v Polsku. Odpovědi jsou... [CELÝ TEXT] Vloženo 18. 2. 2010.

 

Svět: Růžencové křížové tažení k 31. prosinci 2009

Biskup Bernard Fellay požádal představené distriktů FSSPX, aby mu podali informaci o počtu odříkaných růženců v rámci růžencového křížového tažení za obrácení Ruska ke dni 31. prosinci 2009. Tažení započalo v květnu minulého roku... [CELÝ TEXT] Vloženo 17. 2. 2010.

 

Vatikán: Druhé teologické setkání mezi římskými experty a FSSPX

Druhé teologické setkání mezi římskými teology a teology FSSPX se konalo 18. ledna ve vatikánských úřadovnách Kongregace pro nauku víry. Obě strany, jak řekl jeden z účastníků pro I. Media News, „začaly do hloubky studovat témata... [CELÝ TEXT] Vloženo 17. 2. 2010.

 

Fátimské centrum oznamuje sympozium „Fátimská výzva“ v Římě

Fátimská výzva shromáždí světové odborníky, spisovatele a badatele zabývající se proroctvími a sliby učiněnými ve zjeveních Matky Boží třem malým pasáčkům ve Fátimě v Portugalsku v roce 1917. Mnohá z těchto proroctví... [CELÝ TEXT] Vloženo 11. 2. 2010.

 

Biskup Fellay mluví o rozhovorech mezi Vatikánem a FSSPX

6. 2. 2010. "A nyní se ptají, bude dosaženo nějakého výsledku v rozhovorech s Římem, budeme mít brzy shodu? Upřímně, bez přetvářky řečeno, z lidského pohledu, nevidíme ve výhledu takovou shodu. Co to znamená shoda? V čem máme být ve shodě? ... [CELÝ TEXT] Vloženo 9. 2. 2010.

 

Biskup Williamson: Vatikán a FSSPX sdílí „naprosto neslučitelné“ pozice

20. 1. 2010. V rozhovoru s francouzským politikem řekl biskup Richard Williamson z Bratrstva sv. Pia X., že právě probíhající rozhovory mezi Bratrstvem a Kongregací pro nauku víry skončí jako „rozmluva hluchých“, pokud... [CELÝ TEXT] Vloženo 5. 2. 2010.

 

Tisková konference biskupa Fellaye 8. – 10. ledna 2010 v Paříži

Situace v Církvi je opravdová noční můra, skutečná velká tragédie, a tak možnost vyjádřit se nejvyšším místům Církve k tomu, co Církev vždy učila, je opravdu něčím neobyčejným, to jest mimořádným. Je to velká milost a také velká povinnost... [CELÝ TEXT] Vloženo 1. 2. 2010.

 

Další diecézní kněz, jenž odmítl novou mši

V tento den před třemi týdny jsem celebroval svou poslední Novus Ordo mši. Přikládám dopis, který jsem poslal svému biskupovi, kde vysvětluji proč. Nabízím vám jej ke zveřejnění s modlitbou, aby všichni kněží a laici... [CELÝ TEXT] Vloženo 16. 1. 2010.

 

Uskutečňování Summorum Pontificum v bazilice sv. Petra

Podle Messa in Latino Angelo kardinál Comastri, kardinál arcikněz baziliky sv. Petra, nařídil, aby v sakristii baziliky byly k dispozici 4 misály z roku 1962. Tento krok byl odpovědí na zprávy, že kněží, kteří chtěli sloužit tradiční latinskou mši... [CELÝ TEXT] Vloženo 3. 1. 2010.

 

Další novinky o rozhovorech FSSPX – Řím

Úterý 22. 12. 2009. Přes webové stránky Panoramo Católico Internacional přicházejí novinky o doktrinálních rozhovorech mezi Svatým stolcem a FSSPX. Následuje soubor poznámek biskupa Alfonso de Galarrety, hlavy delegace FSSPX... [CELÝ TEXT] Vloženo 28. 12. 2009.

 

Biskup Schneider pokračuje ve své celosvětové pouti...

...na obranu tradičního svatého přijímání. Neděle 13. prosince 2009. Biskup Athanasius Schneider navštívil 10. prosince 2009 Estonsko při příležitosti vydání své knihy Dominus est v estonštině. Po prezentaci celebroval biskup... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Weigel může mít v něčem pravdu

Listopad 2009. Profesionální myslitel George Weigel možná odhalil pravdu o smyslu „rozhovorů“, které se odehrávají mezi Bratrstvem sv. Pia X. a Vatikánem. Ve svém sloupku v Denver Catholic Register z 18. listopadu Weigel kroutí hlavou nad... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Zahájení doktrinálních rozhovorů mezi Římem a Bratrstvem sv. Pia X.

V pondělí 26. října 2009 od 9:30 do 12:30 h se konala v Paláci Svatého oficia první doktrinální schůzka mezi Svatým stolcem a Bratrstvem sv. Pia X. Dopoledne vydal Vatikánský tiskový úřad tiskové prohlášení a o něco později opravu... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Tiskové prohlášení komise „Ecclesia Dei“ ze dne 26. října 2009

V pondělí 26. října 2009 se v Palazzo del Sant'Uffizo, sídle Kongregace pro nauku víry a Papežské komise „Ecclesia Dei“, konalo první setkání studijní komise složené z expertů z „Ecclesia Dei“ a Kněžského bratrstva sv. Pia X., s cílem prozkoumat... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Vatikánský arcibiskup Burke sloužil tridentskou mši v bazilice sv. Petra

Na náměstí sv. Petra pršelo a americký arcibiskup Raymond Burke ráno 21. 10. 2009 sloužil slavnostní velkou mši podle starého ritu v latině v bazilice sv. Petra. Po mši vyšlo nad náměstím slunce... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Naslouchání Matce Církvi: v předvečer jednání s SSPX

Na počátku dlouho očekávaných rozhovorů mezi Kněžským bratrstvem sv. Pia X. a Svatého stolce byla těmi, kdo jsou méně než přístupní myšlence smíření, v tisku vzbuzena zbytečná debata. Vídeňský kardinál Schönborn například... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Film o Piu XII.

29. září 2009. Jak toto reportážní video z Říma naznačuje, papež Pius XII. byl cokoliv, jen ne „Hitlerův papež“, jak před pár lety pomlouvačně tvrdil britský spisovatel John Cornwell (vlastně dokonce sám Cornwell následně uznal... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Přijímání v kleče a do úst povinné v katedrále v Limě

21. září 2009. Čtenář z Limy v Peru informoval Rorate Caeli, že aby věřící obdrželi Svátost oltářní v katedrální bazilice v Limě v Peru, musí nyní kromě toho, že dostávají přijímání pouze do úst, navíc pokleknout... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Reformy Druhého vatikánského koncilu středem rozhovorů s SSPX

17. Září 2009 (CNA). – Kardinál Christoph Schönborn řekl, že odštěpenecké Kněžské bratrstvo sv. Pia X. (SSPX) musí bez diskuze souhlasit s reformami Druhého vatikánského koncilu dotýkajícími se náboženské svobody a... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Papež navštíví římskou synagogu

17. září 2009, Řím (JTA) – Papež Benedikt XVI. řekl, že navštíví hlavní židovskou synagogu v Římě po hlavních židovských svátcích. V pozdravech římské židovské komunitě při svátku Roš Hašana vydané ve čtvrtek úřadem... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Kněz SSPX celebroval mši svatou v bazilice sv. Petra v Římě

9. září 2009. Senzací je, že se konečně objevují znamení, které ukazují na návrat k normalitě v katolicismu. Převor SSPX Domu Neustadt an der Weinstrasse, otec Marcus Jasny, celebroval mše svaté ve starém ritu v bazilice sv. Petra... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

„Reforma reformy“ – aktuální informace

8. září 2009. Kongregace pro božský kult odmítá podrobněji komentovat zprávy, že Vatikán zvažuje „reformu reformy“ liturgie, ale očekává se brzké formální prohlášení...[CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Arcibiskup zakazuje přijímání na ruku

Řím, Itálie, 11. května 2009 (CNA). Arcibiskup boloňský, kardinál Carlo Caffarra, zakázal přijímání Svátosti oltářní na ruku ve třech farnostech své diecéze a požádal kněze, aby dohlíželi na ty, kteří by mohli zneužít Svátost oltářní... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

H. Küng chválí zpola utajenou organizaci, která připravila II. vat. koncil

Je obvyklé, že shledáváme, jak se konzervativci pokouší vysvětlit II. vatikánský koncil jako pokračování předešlého učitelského úřadu Církve. Konzervativci si myslí, že tradicionalisté nejsou objektivní. Tradicionalismu podle nich... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Nikoliv, Svatý otče, křížové výpravy nebyly nedorozuměními!

9. května 2009 Benedikt XVI. vstoupil do hlavní mešity v Ammánu, aby přednesl další ekumenický proslov charakteristický pro jeho pontifikát. Benedikt XVI. se objevil ve významném chrámě toho náboženství, které v minulosti... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Genocida francouzských katolíků

26. prosince 2008. Počátkem roku 1794 – na vrcholu Vlády teroru - vpochodovali francouzští vojáci do kraje Vendée na pobřeží Atlantského oceánu, kde rolníci povstali proti Revoluční vládě v Paříži. Dvanáct „pekelných oddílů“, kterým velel... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Konverze Ruska byla Vatikánem popřena

Titulky poslední zprávy Interfaxu (nezávislá ruská tisková agentura – pozn. překl.) oznámily, že Vatikán nikdy nechtěl učinit z Ruska katolickou zemi. Vydání z 18. června 2007 pak pokračuje prohlášením, že kardinál Paul Poupard... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.