FAQ

Tento oddíl shromažďuje poučné texty na zásadní témata, které mají přehlednou strukturu, čímž odpovídají na často kladené otázky v rámci daných témat.

Správné je správné, i když to nikdo nekoná; zlé je zlé, i když to konají všichni.
Sv. Augustin

Souhrn dogmat

Dogmata představují pregnantní formulaci poznaného Božího tajemství - mimořádným výrokem magisteria výslovně a definitivně vyhlášenou zjevenou pravdu víry. Dogma je nerevidovatelné a jeho popírání je herezí. [SOUHRN] Vloženo 3. 4. 2011.

 

Chování a gesta

V projevu předneseném na dvanáctém kongresu Společnosti katolických vědců ve Filadelfii v Pennsylvánii hovořil John M. Haas o tom, jak na něj, když byl ještě protestantem, učinily dojem určité katolické zvyky. [CELÝ TEXT] Vloženo 27. 1. 2011.

 

Obřady mše svaté

Stručný, srozumitelný a přehledný výklad obřadů mše svaté z roku 1948. Velmi bychom se mýlili, kdybychom se domnívali, že nejsvětější oběť je pouhou vzpomínkou na smrt Páně na kříži. Je nekonečně více. Je ustavičné obnovování oběti Kristovy... [CELÝ TEXT] Vloženo 23. 3. 2010.

 

Katechismus katolického náboženství - F. Tomášek, 1955

Katechismus katolického náboženství je kniha posvátná, poněvadž nám podává pravdy Boží. Proto je přijímáme s vírou božskou neboli nadpřirozenou. To znamená: S pomocí Boží přijímáme s nejpevnější jistotou všechno, co Bůh oznámil... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Mše v latině?

Říká se, že užití jakéhokoliv jazyka sama o sobě je nepodstatné, ale ve svých důsledcích nebo ve smyslu příkazů Církve to v žádném případě nepodstatné není. Církev z několika důvodů moudře nařídila, aby byla při mši a podávání svátostí... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Otázky a odpovědi ohledně spásy - P. Michael Müller, C.SS.R.

Uznávají všichni, že katolická Církev je první a nejstarší Církev a proto je Církví založenou Ježíšem Kristem? Že je katolická Církev první a nejstarší a tedy založená Ježíšem Kristem uznávají a musí uznat všichni... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Mše. Proč tradiční latinskou mši? Proč ne novou?

Šedesát dva důvodů proč, s klidným svědomím, nemůžeme navštěvovat novou mši (také známou jako mše papeže Pavla VI., Novus Ordo, nová liturgie), ať už v národním jazyce nebo v latině, ať slouženou čelem k lidu nebo čelem ke svatostánku...[CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.


Malý katechismus k sedesvakantismu

Sedesvakantismus je teorie těch, kteří si myslí, že poslední papežové, papežové od Druhého vatikánského koncilu, nejsou skutečnými papeži. Proto je Petrův stolec neobsazen. To je vyjádřeno latinskou formulí „sede vacante“... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.