Temporalni arteritida

Temporální arteritida, Hortonova nemoc - příznaky...

Temporální arteritida, zánět spánkové tepny (tedy synonymně Hortonova nemoc, anglicky cranial arteritis, giant cell arteritis) je autoimunitní neinfekční onemocnění.

Zvracení | Doktorka.cz

Popis Vyhledat lékaře byste měli především pokud je zvracení doprovázeno silnou bolestí hlavy či silnými bolestmi břicha nebo pokud se zvracení opakuje ...

Systémová sklerodermie - příznaky, projevy, symptomy ...

Pediculosis capitis, zavšivení hlavy, vši - příznaky, projevy, symptomy. Pedikulóza neboli zavšivení je povrchové parazitární onemocnění nejčastěji ...

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA A TERAPIE BOLESTÍ HLAVY

190 www.solen.cz Interní medicína pro praxi 2002 / 4 Interní medicína pro praxi 2002 / 4 www.solen.cz 191 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PRIMÁRNÍCH BOLESTÍ HLAVY

Intrauterinní růstová retardace v klinické praxi ...

Intrauterinní růstová restrikce (IUGR) je stav, při kterém plod nedosahuje svého růstového potenciálu. Do této skupiny jsou řazeny plody s váhovým ...

Temporální arteritida | Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK

Temporální arteritida (aneb zánět spánkové tepny aneb Hortonova nemoc) je neinfekční zánětlivé onemocnění způsobené abnormální funkcí imunitního ...

VASKULITIDY

VASKULITIDY– vymezení a charakteristika pojmu (1) SYSTÉMOVÉ VASKULITIDY – heterogenní, neinfekní, imunopatologicky podmíněná onemocnění, vyznaující ...

Labtest - Autoimunitní onemocnění

Autoimunitní onemocnění. Autoimunitní onemocnění jsou choroby, vznikající jako důsledek imunitní odpovědi organizmu vůči vlastním tkáním.

prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. - Univerzita Pardubice

KRUPINCOVÁ, G. - MELOUN, M. Yarn Hairiness Versus Quality of Yarn. Journal of The Textile Institute, ...

Úvod | Diagnostický a terapeutický manuál cévních ...

Ischemické CMP: 2014 - Guidelines for the Primary Stroke Prevention (AHA/ASA) 2014 - Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke or Transient ...

Tuberózní skleróza | Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK

Tuberózní skleróza je označení pro vzácnou vrozenou chorobu, která souvisí s nadměrným vznikem nezhoubných nádorů v řadě tkání.

2.201-klasifikace | Diagnostický a terapeutický manuál ...

iCMP jsou z hlediska etiologie a průběhu velmi heterogenním onemocněním existují různé klasifikace a dělení, řada z nich ale míchá dohromady různé ...

Revma, revmatoidní artritida - příznaky, projevy, symptomy

Von Gierkova nemoc - příznaky, projevy, symptomy. Glykogenóza typ I, II, III (anglicky glycogen storage disease, GSD, glycogenosis , dextrinosis) je dědičná ...

Systémové vaskulitidy – WikiSkripta

Temporální arteritis (Hortonova obrovskobuněčná arteritis) [upravit | editovat zdroj] Segmentální granulomatózní zánět větších a středních tepen ...

coturnix coturnix japonica aporno porno zdarma ta nejlepší videa